Công cụ quay lại trường học

English | Español | 中文 | 日本語 | Pусский | Tiếng Việt | 한국어

Thư viện Sno-Isle ở đây để giúp học sinh của bạn có một năm học tuyệt vời!

Nguồn cung cấp cơ bản trong trường học là thẻ thư viện. Bạn hãy đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp đến thư viện để được cấp quyền truy cập vào tất cả các nguồn tài liệu vật lý và kỹ thuật số. Bạn có thể chọn cách tận dụng tối đa thẻ thư viện của mình với các dịch vụ nội bộ, trực tuyến và miễn phí.

Danh mục Thư viện Sno-Isle có sẵn phần tiếng Việt để nâng cao trải nghiệm trình duyệt web của bạn và giúp bạn dễ dàng tìm thấy tài liệu bạn cần. Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bằng cách chọn ngôn ngữ của mình từ bảng chọn thả xuống ở góc trên bên trái màn hình.

Để được trợ giúp về các bài tập ở trường, có rất nhiều công cụ trực tuyến dành cho trẻ emthanh thiếu niên, bao gồm cả dạy kèm trực tuyến trực tiếp. Một số nguồn tài liệu này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Để biết thêm thông tin về thư viện bằng tiếng Hàn, bạn hãy truy cập vào địa chỉ này.

We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries