Đăng ký Quốc tịch Hoa Kỳ

English | Español | 中文 | 日本語 | 한국어 | Pусский | Tiếng Việt

Có nhiều bước trong quá trình nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Một trong những cách hữu ích nhất để bắt đầu hành trình nhập tịch của bạn là tìm hiểu về quy trình đăng ký và thi quốc tịch của chính phủ Hoa Kỳ. Tìm hiểu cách bạn có thể đăng ký quốc tịch bằng việc truy cập các trang web hữu ích dưới đây từ Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). 

Tìm hiểu Về Quốc tịch- Trang Tìm hiểu Về Quốc tịch chia sẻ các liên kết và thông tin hữu ích về các con đường trở thành công dân, quá trình nhập quốc tịch, phỏng vấn và kỳ thi nhập quốc tịch. 

Đăng ký Quốc tịch, opens a new window- Sử dụng trang này để đăng ký quốc tịch trực tuyến. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các biểu mẫu bạn sẽ cần điền và các ưu tiên có thể dành cho bạn. 

Bài kiểm tra Công dân Phiên bản 2020- Trang này sẽ giúp bạn tìm hiểu xem bạn cần phải làm bài kiểm tra công dân phiên bản 2020 hay 2008 trong quy trình đăng ký quốc tịch. 

Tìm Tài liệu và Tài nguyên Học tập- Truy cập các tài liệu để giúp bạn ôn tập cho các kỳ thi tiếng Anh và công dân. Tài nguyên học tập có sẵn bằng các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt. 

We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries