Làm thế nào để đặt mượn theo hình thức lấy không tiếp xúc?

Sno-Isle Libraries cung cấp dịch vụ lấy và trả tài liệu thư viện thực không tiếp xúc. Tất cả các dịch vụ và tài nguyên trực tuyến sẽ vẫn khả dụng. Hiện tại, các dịch vụ tại thư viện không khả dụng.

Đặt trước tài liệu thư viện

Hãy sử dụng các trang mục lục, sách hoặc phim của chúng tôi để duyệt 1,6 triệu tài liệu hiện có. Sau đó, hãy sử dụng thẻ thư viện của bạn để đặt mượn các tài liệu hoặc mượn về các tài nguyên số hiện có.

Khi các tài liệu của bạn đã sẵn sàng, bạn sẽ nhận được email tự động và/hoặc cuộc điện thoại.

Lấy tài liệu đã đặt mượn

  1. Hãy đến thư viện mà bạn đã đặt mượn tài liệu.
  2. Khi bạn đến đây, hãy gọi tới số điện thoại thông báo lấy tài liệu của thư viện đó.
  3. Một nhân viên thư viện sẽ hỏi tên hoặc số thẻ thư viện của bạn.
  4. Sau đó, nhân viên thư viện sẽ gặp bạn ở cửa chính của thư viện.
  5. Trước khi mở cửa, nhân viên sẽ xác minh danh tính của bạn bằng tên hoặc số thẻ thư viện.
  6. Bạn sẽ được yêu cầu lùi ra xa cánh cửa đang đóng.
  7. Nhân viên sẽ để tài liệu bên trong túi giấy tái chế có dán nhãn ở ngoài cửa cho bạn.
  8. Giờ bạn có thể mang về và thoải mái sử dụng!
We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries