Mượn máy tính xách tay và bộ phát Wi-Fi

Sno-Isle Libraries cung cấp hai phương thức để khách hàng mượn máy tính xách tay của thư viện tại chỗ và mượn về để sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện nay, khách hàng cũng có thể mượn bộ phát Wi-Fi để sử dụng.

Điều kiện

Bạn cần có một thẻ thư viện hợp lệ để mượn máy tính xách tay hoặc bộ phát Wi-Fi, và sẽ không thể sử dụng mã số thư viện trực tuyến hoặc mã số bắt đầu bằng PACREG.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu đang sử dụng máy tính xách tay hoặc bộ phát Wi-Fi và cần trợ giúp, bạn có thể gọi hoặc nhắn tin với thư viện. Ngoài ra, biểu tượng “Trợ giúp” đã được bổ sung vào màn hình máy tính xách tay để giúp bạn kết nối nhanh với thủ thư địa phương. Để được trợ giúp chuyên sâu hơn, khách hàng có thể thiết lập phiên hẹn với Thủ thư.

Sử dụng tại chỗ

Để mượn máy tính xách tay tại chỗ, vui lòng gọi tới số dịch vụ không tiếp xúc của thư viện địa phương khi bạn đến. Nếu thư viện có máy tính xách tay, bạn có thể mượn bằng số thẻ thư viện của mình. Cũng như các hình thức giao hàng không tiếp xúc khác, máy tính xách tay sẽ được đặt bên ngoài để khách hàng lấy từ xa nhằm đảm bảo giãn cách xã hội.

Mỗi chiếc máy tính xách tay có thể mượn trong thời gian tối đa là hai giờ trên cơ sở đến trước được phục vụ trước. Hiện tại, thư viện không nhận đặt trước. Máy tính xách tay sẽ chỉ hoạt động trong khuôn viên thư viện, tức là bên ngoài thư viện hoặc bên trong bãi đỗ xe của thư viện.

Chi tiết dịch vụ

 • Đăng nhập vào máy tính xách tay bằng số thẻ thư viện và mã PIN/mật khẩu của bạn.
 • Bạn có thể gia hạn thời gian mượn máy tính xách tay, miễn là thư viện có sẵn máy tính xách tay khác cho người khác sử dụng.
 • Bạn có thể sử dụng tính năng in với khoản trợ cấp in hàng tuần là $7 và lệnh in của bạn sẽ được thêm vào hàng chờ in. Để kích hoạt lệnh in, hãy gọi tới số dịch vụ không tiếp xúc tại thư viện địa phương của bạn và cho họ biết bạn đang có lệnh in chờ.
 • Chúng tôi đã thiết lập một quy trình vệ sinh được Sở Y tế Snohomish phê duyệt để khách hàng có thể yên tâm sử dụng từ người dùng khác.

Đến lấy máy tính xách tay

Khách hàng có thể đặt mượn máy tính xách tay bằng thẻ thư viện. Sau đó, khách hàng sẽ nhận được thông báo khi đã có thể đến lấy máy tính xách tay. Cũng như các tài sản cho mượn khác, máy tính xách tay sẽ được lấy không tiếp xúc.

Máy tính xách tay sẽ được mượn về trong một tuần.

Chi tiết dịch vụ

 • Máy tính xách tay phải được mượn về bằng cùng thẻ thư viện dùng để đặt mượn.
 • Bạn có thể gia hạn mượn máy tính xách tay một lần, miễn là không có khách hàng nào khác đặt mượn.
 • Máy tính xách tay đi kèm với một túi đựng, dây cắm và hướng dẫn sử dụng.
 • Để truy cập Internet, máy tính xách tay cần có kết nối Wi-Fi đang hoạt động. Các ứng dụng phần mềm không yêu cầu phải có Internet sẽ hoạt động mà không cần kết nối Wi-Fi. Hiện tại, khách hàng cũng có thể mượn bộ phát Wi-Fi về. Xem phần Bộ phát Wi-Fi trong trang này để biết thêm chi tiết.
 • Bạn có thể sử dụng tính năng in với khoản trợ cấp in hàng tuần là $7 và lệnh in của bạn sẽ được thêm vào hàng chờ in. Để kích hoạt lệnh in, hãy gọi tới số dịch vụ không tiếp xúc tại thư viện địa phương của bạn và cho họ biết bạn đang có lệnh in chờ.
 • Theo khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng của tiểu bang, máy tính xách tay sẽ được cách ly trong 24 giờ sau khi được trả lại trước khi khách hàng khác có thể mượn về.

Bộ phát Wi-Fi

Khách hàng có thể đặt mượn bộ phát bằng thẻ thư viện. Sau đó, khách hàng sẽ nhận được thông báo khi đã có thể đến lấy bộ phát. Cũng như các tài sản cho mượn khác, bộ phát sẽ được lấy không tiếp xúc.

Bộ phát sẽ được mượn về trong một tuần.

Chi tiết dịch vụ

 • Bộ phát phải được mượn về bằng cùng một thẻ thư viện dùng để đặt mượn.
 • Bạn có thể gia hạn mượn bộ phát một lần, miễn là không có khách hàng nào khác đặt mượn.
 • Bộ phát được để trong hộp đựng kèm dây cắm và hướng dẫn sử dụng.
 • Các bộ phát sử dụng tín hiệu di động để kết nối với internet. Tín hiệu di động sẽ thay đổi tùy theo vị trí.
 • Theo khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng của tiểu bang, bộ phát sẽ được cách ly trong 24 giờ sau khi được trả lại trước khi khách hàng khác có thể mượn về.
We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries