Bộ Hoạt Động Khéo Tay Hay Làm dành cho Trẻ Em & Thanh Thiếu Niên

To Go! là các sản phẩm hữu hình, các gói mang về luôn sẵn có để quý vị đến nhận mà không tiếp xúc tại mỗi thư viện cộng đồng. 

Các bộ hoạt động thú vị, hấp dẫn và không chứa yếu tố công nghệ này có thể bao gồm tập sách nhỏ có thể in được, thí nghiệm khoa học, dự án nghệ thuật và còn nhiều thứ khác nữa. 

Ba bộ hoạt động mới sẽ đến từng tháng dành cho các độ tuổi sau đây: Trẻ Chưa Đến Tuổi Đến Trường, Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên.

Nếu quý vị muốn chọn bất kỳ hoạt động nào có trong tháng này, hãy gọi cho thư viện địa phương và bạn có thể chọn hoạt động giống như bất kỳ hoạt động không tiếp xúc nào khác.

We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries