Book-a-Librarian vẫn theo hình thức từng người một khi chương trình thư viện chuyển sang trực tuyến

Sno-Isle Libraries đã điều chỉnh chương trình Book-a-Librarian của mình để đáp ứng các nguyên tắc giãn cách xã hội.

Sno-Isle Libraries đang tìm cách sáng tạo một cách khác để cung cấp quyền truy cập kỹ thuật số cho khách hàng của mình trong khi các thư viện cộng đồng vẫn đóng cửa trong thời gian phòng coronavirus.

Sno-Isle Libraries đã cung cấp Book-a-Librarian trong 8 năm. Các phiên dịch vụ được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng khách hàng của Sno-Isle Libraries. Một nhân viên thư viện quan tâm đầy đủ đến những khách hàng cần hỗ trợ về nhiều chủ đề.

Trợ giúp kỹ thuật bao gồm tạo tài khoản email cá nhân, tìm kiếm trên internet, duyệt qua danh mục của Sno-Isle Libraries, tải xuống sách điện tử và sách nói, sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử và tài nguyên nghiên cứu của Sno-Isle Libraries, hoặc các kiến thức cơ bản khác về máy tính.

Trợ giúp phi kỹ thuật bao gồm trợ giúp được cá nhân hóa với một dự án nghiên cứu hoặc giúp khách hàng khám phá những cuốn sách và tác giả mới phù hợp với thị hiếu và sở thích của họ.

Phiên bản kỹ thuật số của Book-a-Librarian cũng sẽ giúp khách hàng nghiên cứu phả hệ trực tuyến và lập kế hoạch kinh doanh nhỏ.

Trợ giúp được cá nhân hóa với Book-a-Librarian không thay đổi, nhưng các cuộc gặp trực tiếp sẽ không còn nữa.

“Để tạo ra một môi trường an toàn cho nhân viên và công chúng, chúng ta cần tiếp tục thực hành giãn cách xã hội an toàn trong tương lai gần,” Giám đốc Thư viện Lakewood-Smokey Point, cô Kaley Costello cho biết. “Để có thể tiếp tục phục vụ khách hàng của mình, chúng tôi sẽ đề nghị tổ chức các phiên Book-a-Librarian ảo qua điện thoại hoặc qua cuộc gọi video với khả năng chia sẻ màn hình, ví dụ như Zoom.”

Khi thực hiện một yêu cầu Book-a-Librarian mới trực tuyến, Sno-Isle Libraries sẽ thu thập địa chỉ email hoặc số điện thoại của khách hàng để tổ chức cuộc họp, tìm hiểu xem khách hàng cần trợ giúp gì và thư viện cộng đồng mà khách hàng yêu thích.

Nếu nhân viên của Sno-Isle Libraries có chuyên môn về lĩnh vực mà khách hàng quan tâm không có mặt tại thư viện cộng đồng mà họ yêu thích thì Sno-Isle Libraries sẽ tìm một nhân viên trong thư viện cộng đồng khác để trợ giúp.

“Cộng đồng bây giờ có vẻ hơi khác một chút, nhưng chúng tôi rất vui mừng khi có thể tìm ra cách cân bằng giữa an toàn cho mọi người và cung cấp dịch vụ hàng đầu", cô Costello nói.

We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries