Khách hàng của Sno-Isle Libraries có thể truy cập nhiều dịch vụ trực tuyến hơn tại nhà.

Vì các thư viện cộng đồng vẫn bị đóng cửa để phòng vi rút coronavirus, Sno-Isle Libraries tiếp tục cung cấp nhiều dịch vụ thư viện kỹ thuật số và trực tuyến hơn cho khách hàng.

"Do nhu cầu về tài liệu kỹ thuật số đã tăng lên vì thư viện thực của chúng tôi đóng cửa, chúng tôi đang nâng cao giới hạn để cải thiện khả năng tiếp cận của khách hàng,” Thủ thư Michael Hawkins của Thư viện Tài nguyên Điện tử của Sno-Isle Libraries cho biết.

Ví dụ về các dịch vụ nâng cao bao gồm tăng giới hạn thanh toán trên các dịch vụ phát trực tuyến kỹ thuật số Hoopla và Kanopy từ 10 lên 15 mục mỗi tháng. Việc mở rộng quyền truy cập vào tạp chí và truyện tranh kỹ thuật số cũng có lý do tương tự.

Khách hàng của Sno-Isle Libraries hiện có thể duyệt danh mục trực tuyến hoàn chỉnh của hơn 3,200 tên tạp chí và hơn 1.500 truyện tranh từ RB Digital.

Những khách hàng từng đến thư viện cộng đồng để truy cập Ancestry để nghiên cứu gia phả và lịch sử thì nay có thể sử dụng Ancestry phiên bản thư viện với máy tính tại nhà của mình.

Đối với những khách hàng viết các khoản tài trợ, Candid.org sẽ cung cấp quyền truy cập tại nhà vào phiên bản "Essential" của Foundation Directory Online đến hết ngày 30 tháng 4. “Xin nhớ rằng đây là phiên bản Essential, không phải phiên bản Professional mà khách hàng sẽ truy cập tại Thư viện Marysville,” ông Hawkins nói. Mặc dù kết quả tìm kiếm trên một nền tảng sẽ không hiển thị các khoản tài trợ và người nhận, nhưng hồ sơ của nhà tài trợ chứa tất cả các thông tin thiết yếu cần thiết để nghiên cứu kỹ lưỡng về mỗi nền tảng, ông cho biết.

Ngoài ra, Sno-Isle Libraries đang cung cấp nhiều sự kiện trực tuyến hơn, với thời gian kể chuyện tại nhà cho người chăm sóc trẻ em và các cuộc thi đố vui pub trivia và family trivia. Các sự kiện hiện được lên lịch đến ngày 29 tháng 5. Lịch sự kiện trực tuyến được cập nhật thường xuyên khi nhân viên phát triển các cách mới để tổ chức sự kiện từ xa bằng công nghệ.

We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries