Máy tính xách tay để sử dụng

Sno-Isle Libraries đang cung cấp máy tính xách tay dưới hình thức cho mượn và sử dụng bên ngoài các thư viện trực thuộc.

Để mượn máy tính xách tay, khách hàng hãy gọi cho thư viện khi đến nơi và hỏi mượn máy tính xách tay.

Để biết thông tin về số điện thoại cần gọi, hãy xem các số điện thoại Không Tiếp Xúc của Thư Viện.

Cũng như đối với hình thức giao tận nơi không tiếp xúc khác, nhân viên sẽ đặt máy tính xách tay bên ngoài để khách hàng ra lấy.

Mỗi chiếc máy tính xách tay có thể mượn trong thời gian tối đa là hai giờ trên cơ sở đến trước được phục vụ trước.

Không cho phép đặt trước ở thời điểm này.

Điều Kiện

Bạn cần có thẻ thư viện hợp lệ để mượn máy tính xách tay và không thể sử dụng thẻ thư viện trực tuyến hoặc có mã số bắt đầu bằng PACREG.

Chi Tiết Dịch Vụ

Bạn sử dụng số thẻ thư viện và mã PIN/mật khẩu để đăng nhập vào máy tính xách tay.

Bạn có thể gia hạn thời gian mượn máy tính xách tay, miễn là có sẵn một máy tính xách tay khác để người khác sử dụng.

Dịch vụ in có sẵn với khoản trợ cấp in hằng tuần là $7 và tác vụ in được gửi trực tiếp đến hàng đợi in.

Làm cách nào để lấy các giấy tờ đã in của tôi?

Chúng tôi đã thiết lập một quy trình làm sạch, được Địa Hạt Y Tế Quận Snohomish (Snohomish County Health District) phê duyệt, để khách hàng có thể sử dụng quy trình này ngay lập tức.

Quý Vị Cần Trợ Giúp?

Nếu bạn đang sử dụng máy tính xách tay và cần trợ giúp, bạn có thể gọi cho thư viện hoặc trò chuyện trực tuyến.

Ngoài ra, biểu tượng “Help” (Trợ giúp) đã được thêm vào màn hình nền để bạn có thể tiếp cận nhanh với người quản lý thư viện tại địa phương.

Để được hỗ trợ đầy đủ hơn, khách hàng có thể thiết lập phiên Book-A-Librarian (Đặt hẹn với người quản lý thư viện).

We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries