Sno-Isle Libraries hiện cung cấp các dịch vụ không tiếp xúc.

Hiện tại việc nhận sách không tiếp xúc đã có tại tất cả 23 thư viện cộng đồng của Sno-Isle Libraries trên khắp các quận ở Snohomish và Island.

Khách hàng của thư viện có thể duyệt qua bộ sưu tập và lưu giữ sách và các tài liệu thực khác. Khách hàng sẽ nhận được email tự động và/hoặc cuộc gọi điện thoại khi sách và tài liệu yêu cầu của họ đã sẵn sàng để nhận theo hình thức không tiếp xúc trong giờ làm việc tại thư viện cộng đồng của mình.
Sau đó, khách hàng có thể đến thư viện và gọi đến số điện thoại thông báo lấy sách được đăng tại thư viện và trực tuyến. Một nhân viên thư viện sẽ gặp khách hàng tại cửa được chỉ định, xác minh tên hoặc số thẻ thư viện và đặt sách bên ngoài cửa trong một túi giấy có thể tái chế được dán nhãn.
Khách hàng cũng có thể trả lại sách đã mượn thư viện. Khách hàng nên trả sách vào thùng được chỉ định bên ngoài thư viện hoặc sử dụng trả sách ở bên ngoài (nếu có thể áp dụng) trong giờ làm việc của thư viện. Tất cả các sách trả lại sẽ được cách ly trong 72 giờ trước khi được nhân viên xử lý và đưa trở lại sử dụng. Tạp chí trả lại được giữ trong 4 ngày.

Nhân viên thư viện cộng đồng đã thử nghiệm dịch vụ không tiếp xúc mới trong tuần qua ở giai đoạn khởi động mềm.

Mặc dù các nhân viên của Sno-Isle Libraries đang làm việc trong các thư viện cộng đồng, các tòa nhà vẫn đóng cửa với công chúng.

Các tòa nhà của Sno-Isle Libraries đã đóng cửa kể từ ngày 13 tháng 3, theo hướng dẫn của địa phương và tiểu bang về COVID-19. Kể từ đó, nhiều tài nguyên, sự kiện và dịch vụ trực tuyến mới và mở rộng đã được phát triển và cung cấp cho khách hàng và công chúng.

Các dịch vụ không tiếp xúc được cho phép theo hướng dẫn Giai đoạn 2 của tiểu bang. Khi một số khu vực chuyển sang Giai đoạn 3, khu thư viện sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ theo cách an toàn cho cả khách hàng và nhân viên.

Giờ làm việc của thư viện không tiếp xúc và số điện thoại báo nhận sách:

Arlington: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Tư - Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai, Thứ Ba: 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7174

Brier: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Năm - Thứ Bảy; trưa - 7 giờ tối Thứ Ba, Thứ Tư. 360-651-7176

Camano Island: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy; trưa - 7 giờ tối Thứ Ba, Thứ Năm. 360-651-7173

Clinton: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Ba, Thứ Sáu, Thứ Bảy; trưa - 7 giờ tối Thứ Tư, Thứ Năm. 360-651-7178

Coupeville: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai, Thứ Năm; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7179

Darrington: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Hai, Thứ Năm-Thứ Bảy; trưa - 7 giờ tối Thứ Ba - Thứ Năm. 360-651-7180

Edmonds: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều Thứ Tư - Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai, Thứ Ba; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7181

Freeland: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy; 11 giờ trưa - 7 giờ tối Thứ Ba, Thứ Năm; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7182

Granite Falls: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy; 11 giờ trưa - 7 giờ tối Thứ Ba, Thứ Năm; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7183

Lake Stevens: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy; 11 giờ trưa - 7 giờ tối Thứ Ba, Thứ Năm; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7184

Lakewood/Smokey Point: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy; trưa - 7 giờ tối Thứ Ba, Thứ Năm. 360-651-7186

Langley: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai, Thứ Tư. 360-651-7185

Lynnwood: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều Thứ Tư - Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai, Thứ Ba; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7187

Mariner: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy; trưa - 7 giờ tối Thứ Ba, Thứ Năm. 360-651-7190

Marysville: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều Thứ Tư - Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai, Thứ Ba; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7188

Mill Creek: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều Thứ Tư - Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai, Thứ Ba; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7189

Monroe: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Tư - Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai, Thứ Ba; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7192

Mountlake Terrace: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều Thứ Tư - Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai, Thứ Ba; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7193

Mukilteo: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Sáu, Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Tư, Thứ Năm; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7194

Oak Harbor: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy; 11 giờ trưa - 7 giờ tối Thứ Ba, Thứ Năm; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7195

Snohomish: 10 giờ sáng - 6 giờ chiều Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai–Thứ Năm; 1 giờ chiều - 5 giờ chiềui Chủ Nhật. 360-651-7196

Stanwood: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy; 11 giờ sáng - 7 giờ tối Thứ Hai, Thứ Năm; 1 giờ chiều - 5 giờ chiều Chủ Nhật. 360-651-7197

Sultan: 10 giờ sáng - 5 giờ chiều Thứ Tư - Thứ Bảy; trưa - 7 giờ tối Thứ Hai, Thứ Ba. 360-651-7198

We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries