[]
[]

Ang iyong Sno-Isle Libraries

Ang iyong library card ay ang una mong hakbang sa mundo ng pagbabasa, mga dulugan at panghabang-buhay na pagkakaroon ng kaalaman. Hinihikayat namin kayo at ang pamilya niyong galugarin lahat ng hinahandog ng.

Katalogo

Binibigyan ka ng card ng access sa mga materyales mula sa alinman sa aming 23 library—mahigit sa isang milyong libro, mga CD, DVD, magasing, libro sa ibang wika, mga kit sa pagtatalakay ng libro at mga materyales na malalaki ang limbag. Ang mga bagay na wala sa lokal niyong library ay maaaring hilingin. Ang mga baga na na-check out ay maaaring ibalik saanmang  Sno-Isle Library. https://sno-isle.bibliocommons.com/

Binibigyan ka ng card ng access sa mga materyales mula sa alinman sa aming 21 library—mahigit sa isang milyong libro, mga CD, DVD, magasing, libro sa ibang wika, mga kit sa pagtatalakay ng libro at mga materyales na malalaki ang limbag. Ang mga bagay na wala sa lokal niyong library ay maaaring hilingin. Ang mga baga na na-check out ay maaaring ibalik saanmang  Sno-Isle Library.

Mga digital na download

Mag-download ng mga eBook, eAudiobook, eMagazine, Tumblebook para sa mga bata at libreng streaming music, audiobook at video mula sa aming koleksyon ng mahigit sa 73,000 bagay papunta sa iyong smart phone, o personal na device. Bumisita sa sno-isle.org/digitalmedia.

Mga electronic na dulugan

Saliksikin ang mga produkto ng mamimili, imapa ang inyong family tree  gamit ang mga genealogy database, kumpuhinin ang mga kotse, motor ng bapor at mga lawnmower,gumawa ng pagsasanay na eksaminasyon para sa GED, SAT, civil service  o ASVAB. Turuan ang sarili mo ng Prnases o 44 na iba pang wika o sanayin ang sarili mo sa mga kahusayang teknolohiya sa Microsoft Imagine Academy. Galugarin ang kasalukuyang impormasyon sa komunidad at kumuha ng mga presyo sa mga antique at mga makokolekta. I-access ang mapapasadayang mga legal na form, at tingnan ang amin mga listahan ng paghahanap ng trabaho sa sno-isle.org/research.

Mga serbisyong pang-impormasyon

Ang sanggunian ay makukuha nang harapan, gamit ang telepono at email. O, live na makipag-usap sa isang librarian para makuha ang impormasyong kailangan mo.Naglalaan ang mga sesyon ng Book-a- Librarian ng pinasadyang harapang tulong para makahanap ng impormasyon o makakuha ng mga kahusayan sa teknolohiya.

HelpNow na tulong sa homework

Makakakuha ng real time na online na pagtu-tutor sa mga basic na asignatura mula sa ikatatlong baitang hanggang kolehiyo, at para din sa mga adult na mag-aaral.

Mga kaganapan at mga klase

Dumalo sa mga libreng klase na nagtatampok ng maagang kaalaman sa pagbabasa at pagsusulat at mga interes sa komunidad at pang-edukasyon. Matuto tungkol sa mga isyu na nakakaapekto sa iyo at sa iyong komunidad

Library na May Gulong

Nilalaan ang indibiduwal, pasilidad at bookmobile na mga serbisyo ng library sa mga residente ng Snohomish at Island county. Ang Library na May Gulong ay nagtatrabaho din kasama ng mga organisasyon sa pag-aalaga ng bata para maglaan ng mga dulugan para sa mga bata at mga tagapagbigay ng pag-aalaga.

Mga Computer, Wi-Fi at pagpi-print

Naghahandog ang mga Sno-Isle library ng mga libreng pampublikong computer at libreng pag-print nang hanggang

70 pahina kada linggo. Mayroong may kulay na pag-print sa karamihan ng mga library sa halagang 50 centsbawat pahina. Maaari kang mag-reserba ng computer hanggang 3 araw nang advance nang hanggang dalawang oras ng computer time bawat araw. Piliin ang Sno- Isle Public network para makakuha ng libreng Wi-Fi sa iyong wireless na device, at wireless na mag-print. Mag-check out ng laptop o tablet at gamitin ang internet saanman sa library. Maraming library ang naghahandog ng black and white at may kulay na copier, pag-scan at sariling-serbisyong mga fax machine.

Mga panahon ng paghiram

Karamihan ng materyales ay maaring i-check out nang tatlong linggo. Ang mga panahon ng paghiram ay iba-iba para sa mga electronic na kagamitan, depende sa vendor. Para sa higit pang impormasyon sa eResources, bumisita sa sno-isle.org/digitalmedia.

Ang mga bagay na na-check out ay maaaring ibalik sa anumang Sno-Isle Library.

Maraming bagay ay puwedeng i-renew. Walang mga pag-renew sa mga bagay na naka-hold para sa mga ibang kostumer.

Aking account

Makita kung ano ang naka-check out, pangasiwaan ang mga hold mo, i-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan at palitan ang iyong password. sno-isle.org/myaccount

Mga limitasyon sa materyales

Hanggang 100 check out at 50 hold bawat card. Iba-iba ang mga limitasyon sa mga electronic na kagamitan, depende sa vendor. Para sa higit pang impormasyon sa mga limitasyon ng eResource, bumisita sa sno-isle.org/digitalmedia.

Mga Multa

Hindi sumisingil ng mga multa ang Sno-Isle Libraries para sa mga overdue na bagay. Kapag ang overdue na bagay ay ibinalik, ang record mo ay iki-clear. Dapat i-reimburse ng humiram ang library para palitan ang nawalang item.

Ang anak mo at ang library

Responsable ang mga magulang at mga tagapag-alaga sa paggamit ng anak nila ng mga kagamitan sa library, materyales na na-check out, kaligtasan at superbisyon habang bumibisita sa library.