[]
[]

Chào mừng Sno-Isle Libraries

Thẻ thư viện là bước đầu tiên để quý vị bước vào thế giới đọc, các tài nguyên, và học tập suốt đời. Chúng tôi khuyến khích quý vị và gia đình khám phá  tất cả những gì mà các thư viện Sno-Isle mang đến.

Catalog

Thẻ cho phép quý vị tiếp cận các tài liệu từ bất kỳ thư viện nào trong số 23 thư viện của chúng tôi – hơn một triệu cuốn sách, đĩa CD, DVD, tạp chí, sách ngoại ngữ, các bộ thảo luận sách và các ấn phẩm in khổ lớn. Có thể yêu cầu các mục không có trong thư viện địa phương của quý vị. Có thể trả các tài liệu đã mượn ở bất kỳ thư viện Sno-Isle nào. https://sno-isle.bibliocommons.com/

Tải tài liệu kỹ thuật số

Tải xuống eBooks, eAudiobooks, eMagazines, cho trẻ em và nghe miễn phí âm nhạc, sách âm thanh và video từ bộ sưu tập hơn 73.000 mục của chúng tôi về điện thoại thông minh, hay thiết bị cá nhân của quý vị. Hãy truy cập sno-isle.org/digitalmedia.

Tài nguyên điện tử

Nghiên cứu các sản phẩm gia dụng, lập gia phả với các cơ sở dữ liệu phả hệ, sửa chữa xe hơi, motor nước và máy cắt cỏ, làm bài thi GED, SAT, các dịch vụ dân sự hay ASVAB. Tự học tiếng Pháp hay 44 ngôn ngữ khác, hay tự học các kỹ năng công nghệ với Học Viện Công Nghệ Thông Tin Microsoft. Khám phá thông tin về các cộng đồng hiện có, tìm hiểu giá các món đồ cổ và các đồ vật sưu tập. Truy cập các mẫu tài liệu pháp lý có thể chỉnh sửa và xem danh mục tìm kiếm việc làm  của chúng tôi tại sno-isle.org/research.

Dịch vụ thông tin

Tìm hiểu thông tin trực tiếp với nhân viên, qua điện thoại hoặc thư điện tử. Hay chát trực tuyến với một thủ thư để có thông tin quý vị cần. Các buổi Book-a- Librarian trực tiếp giúp đỡ quý vị tìm kiếm thông tin hay kỹ năng công nghệ cần thiết.

Trợ giúp làm bài về nhà HelpNow

Phụ đạo trực tuyến thời gian thực với các môn cơ bản cho học sinh từ lớp ba đến đại học, và cho cả những người lớn tuổi đang theo học.

Các sự kiện và lớp học

Tham dự miễn phí các lớp học giảng về cho trẻ học sớm, và các vấn đề quan tâm về giáo dục và cộng đồng. Nghiên cứu về các vấn đề chính trị và xã hội ảnh hưởng đến quý vị và cộng đồng của quý vị.

Thư viện di động

Các dịch vụ thư viện cho cá nhân, tập thể và thư viện di động được cung cấp cho các quận Snohomish và Island. Thư viện di động còn hợp tác với các tổ chức chăm sóc trẻ em để cung cấp các tài nguyên cho trẻ em và những người chăm sóc trẻ.

Máy tính, Wi-Fi và In ấn

Các thư viện Sno-Isle có máy tính công cộng miễn phí và in ấn miễn phí đến 70 trang mỗi tuần. Hầu hết các thư viện đều có máy in màu với giá 50 cent một trang. Quý vị có thể đặt một máy tính từ 3 ngày trước để sử dụng đến hai giờ mỗi ngày. Chọn mạng công cộng Sno- Isle để kết nối Wi-Fi miễn phí trên thiết bị không dây và in ấn không dây. Hãy mượn một laptop hay tablet và làm việc trên internet ở bất cứ đâu trong thư viện. Nhiều thư viện cung cấp các máy sao chụp đen trắng và màu, quét tài liệu, và máy fax để bạn đọc tự sử dụng.

Thời gian mượn

Đa phần tài liệu được cho mượn trong ba tuần. Thời gian cho mượn với các tài nguyên số có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp. Để biết thêm thông tin về tài nguyên số eResources, xin truy cập sno-isle.org/digitalmedia

Các tài liệu mượn có thể được trả tại bất kỳ Thư viện Sno- Isle nào.

Nhiều tài liệu có thể được gia hạn thời gian mượn.. Nhưng không gia hạn với các tài liệu mà các bạn đọc khác đang chờ.

Trương mục của tôi

Xem đã mượn những gì, quản lý tài liệu chờ mượn, cập nhật thông tin liên hệ và đổi mật khẩu của quý vị. sno-isle.org/myaccount

Những giới hạn về tài liệu

Mỗi thẻ được mượn tới 100 tài liệu và chờ 50 tài liệu. Những giới hạn về tài nguyên số là khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp, xin truy cập sno-isle.org/digitalmedia.

Phạt

Các Thư viện Sno-Isle Libraries không phạt đối với các tài liệu quá hạn. Khi tài liệu quá hạn được trả, phiếu theo dõi của quý vị sẽ được xóa. Người mượn phải bồi thường cho thư viện để thay thế cho tài liệu đánh mất.

Con quý vị và thư viện

Cha mẹ và người giám hộ chịu trách nhiệm đối với việc con mình sử dụng tài nguyên của thư viện, các tài liệu đã mượn, sự an toàn và giám sát chúng khi đến thư viện.