Hãy dùng thử Tủ khóa siêu tốc mới của chúng tôi

Bạn không thể tới thư viện để lấy tài liệu trong giờ hành chính thông thường? Hãy gửi tài liệu vào Tủ khóa siêu tốc mới của chúng tôi để truy cập tài liệu một cách tiện lợi. Tủ khóa siêu tốc hiện có tại các địa điểm Thư viện MonroeThư viện Camano Island của chúng tôi.

Để sử dụng Tủ khóa siêu tốc:

  1. Hãy tìm tài liệu mà bạn muốn kiểm tra trong catalog. Chọn “Đặt giữ lên mục.”
  2. Trong menu tài khoản, chọn “Đang giữ” bên dưới “Yêu cầu mượn của tôi.” Thay đổi địa điểm Nhận tại được ghi trên tài liệu thành địa điểm của Tủ khóa siêu tốc mà bạn muốn chọn.
  3. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn sau khi chuẩn bị tài liệu của bạn sẵn sàng!
  4. Hãy đến thư viện và đọc lại hướng dẫn ở phía trước Tủ khóa siêu tốc để mở tủ khóa được chỉ định và lấy tài liệu của bạn. 

Tài liệu sẽ được lưu giữ trong ba ngày.

Nếu bạn muốn đặt tất cả tài liệu trong tương lai vào một Tủ khóa siêu tốc, bạn có thể chỉnh sửa địa điểm lấy tài liệu mong muốn được liệt kê trong tài khoản của mình.

  1. Trong menu tài khoản, chọn “Cài đặt của tôi,” sau đó chọn “Giữ và Địa điểm Giao nhận” bên dưới “Ưu tiên Tài khoản.
  2. Chỉnh sửa địa điểm lấy tài liệu mong muốn thành Tủ khóa siêu tốc mà bạn chọn.

Bạn có câu hỏi? Chúng tôi sẵn lòng giải đáp! Liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến, email, gọi điện hoặc tin nhắn văn bản.