Lớp học tiếng Anh

Español | 中文 | 本語 | Pусский | Tiếng Việt | 한국어English

Có nhiều lớp học trong cộng đồng của chúng tôi dành cho những người muốn học tiếng Anh.  

Cao đẳng Edmonds – Cung cấp ELA (Các Lớp Tiếp thu Anh ngữ) cho người lớn học ở nhiều cấp độ khác nhau từ bắt đầu biết đọc viết đến nâng cao. Các lớp học được cung cấp trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp. Bạn cần được kiểm tra và tư vấn định hướng trước khi ghi danh vào một lớp học. Các lớp học có phí là 25$.    

Cao đẳng Cộng đồng Everett, opens a new window – Cung cấp các lớp học ESL/ELA trực tiếp, phát trực tiếp trực tuyến. 

Cao đẳng Skagit Valley – Cung cấp các lớp ELA trực tiếp cho người lớn. Học viên phải đăng ký trực tuyến và đặt lịch hẹn để đăng ký trực tiếp. Các lớp học có phí là 25$.    

Nguồn học đọc và viết – Cung cấp các lớp học ESOL (tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác) miễn phí và dạy kèm 1-1 ở nhiều cấp độ khác nhau. Học viên tương lai phải từ 18 tuổi trở lên và có kế hoạch cư trú lâu dài tại Hoa Kỳ. Họ ưu tiên phục vụ những người nhập cư và tị nạn có thu nhập thấp. Bạn cần đăng ký trước qua điện thoại.   

Goodwill – Cung cấp các lớp ESOL ở cấp độ cơ bản và trung cấp cho những người muốn phát triển khả năng đọc viết tiếng Anh cơ bản và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ tại nơi làm việc. Các lớp học đều miễn phí và được cung cấp trực tiếp cũng như trực tuyến. Học viên tương lai phải đăng ký trước khi lớp học bắt đầu.    

We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries