Lớp học tiếng Anh

Español | 中文 | 本語 | Pусский | Tiếng Việt | 한국어English

Có rất nhiều lớp học trong cộng đồng của chúng tôi dành cho những người mong muốn học tiếng Anh.  

Trường Cao đẳng Edmonds – Cung cấp ELA (Lớp học Anh ngữ) cho các học viên trưởng thành ở nhiều cấp độ khác nhau từ bắt đầu đọc viết đến nâng cao. Các lớp học được cung cấp trực tuyến hoặc ở dạng kết hợp. Kiểm tra và có định hướng tư vấn là điều bắt buộc trước khi bạn đăng ký vào một lớp học. Học phí là 25 USD mỗi quý. Hỗ trợ tài chính có sẵn, tham vấn với cố vấn của bạn để tìm hiểu thêm.  

Trường Cao đẳng Cộng đồng Everett – Cung cấp các lớp học ESL/ELA trực tuyến và trực tiếp vào ban ngày và buổi tối. Các học viên trong tương lai phải điền vào đơn đăng ký trực tuyến, cung cấp mẫu viết và hoàn thành cuộc hẹn tư vấn trước khi đăng ký. Học phí là 25 USD mỗi quý.    

Trường Cao đẳng Skagit Valley – Cung cấp các lớp ELA trực tiếp cho người lớn. Các em học viên phải nộp đơn trực tuyến và sắp xếp một cuộc hẹn để đăng ký. Học phí là 25 USD mỗi quý.    

Literacy Source – Cung cấp các lớp học ESOL (tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác) miễn phí và dạy kèm một-một ở nhiều cấp độ khác nhau. Học viên phải từ 18 tuổi trở lên và dự định cư trú vĩnh viễn tại Hoa Kỳ. Ưu tiên của lớp học là phục vụ những người nhập cư và người tị nạn có thu nhập thấp. Cần phải đăng ký trước qua điện thoại. Vui lòng gọi tới 206-782-2050.  

Goodwill – Cung cấp các lớp ESOL ở trình độ cơ bản và trung cấp cho những người muốn phát triển khả năng đọc viết tiếng Anh cơ bản và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình trong việc làm. Các lớp học miễn phí và có sẵn trực tiếp và trực tuyến. Các học viên phải đăng ký trước khi lớp học bắt đầu.    

Trường Cao đẳng cộng đồng Shoreline – Chương trình Anh ngữ như ngôn ngữ thứ hai của Shoreline cung cấp tám cấp độ lớp học cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ sống ở tiểu bang Washington. Các lớp học có giá 25 USD mỗi quý. Phải đăng ký trực tuyến.  

Bethany Compassion Center – Cung cấp các lớp ESL mới bắt đầu cho người lớn để học tiếng Anh đàm thoại. Các lớp học miễn phí và dành cho tất cả mọi người.. Đăng ký trực tuyến.  

Babbel, dịch vụ học ngôn ngữ trực tuyến, cung cấp các khóa học ngôn ngữ miễn phí bằng tiếng Anh cho những người nói tiếng Ukraina. Tạo tài khoản Babbel, thiết lập ngôn ngữ học thành tiếng Anh và đặt ngôn ngữ hiển thị thành tiếng Ukraina.   

USA Learns, Trang web của chính phủ Hoa Kỳ cung cấp các lớp học tiếng Anh miễn phí từ trình độ sơ cấp đến trung cấp. Hãy đăng ký để bạn có thể lưu nhiệm vụ của mình; không bắt buộc dùng email. Có sẵn cả trên Web hoặc dưới dạng Ứng dụng.