Tiếng Việt (Vietnamese)

Sách

Người lớn

Thiếu niên

Trẻ em

Câu hỏi thường gặp

 • Nhân viên hệ thống Thư Viện Sno-Isle ở đây để giúp đỡ quý vị! Hãy liên lạc với chúng tôi để được giúp đỡ về tài khoản của quý vị, công nghệ điều hướng, hoặc để được trợ giúp với các dự án đặc biệt. Trò chuyn vi chúng tôi
  • Trò chuyện với một thủ thư theo thời gian thự Giờ trò chuyện được hỗ trợ là Thứ Hai - Thứ Bảy, 9g sáng – 6g tối.
  • Sử dụng cửa sổ trò chuyện trên trang này để liên lạc với chúng tôi hoặc theo đường link này.
  Bng e-mail
  • Hãy gửi câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất của quý vịbằng E-mail và các thủ thư của chúng tôi sẽ nghiên cứu cho quý vị, giúp quý vị bắt đầu hoặc đảm bảo phản hồi của quý vị được chuyển đến đúng nơi.
  Bng đin thoi
  • Kiểm tra trang Các Địa Điểm & Giờ Làm Việccho thư viện địa phương của quý vị để biết số điện thoại và giờ hoạt động của họ.
  • Quý vị có câu hỏi? Một nhân viên Trung Tâm Hành Chính của chúng tôi có thể giúp chuyển cuộc gọi của quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi tại 360-651-7000 (địa phương) hoặc 877-766-4753 (số miễn phí), Thứ Hai - Thứ Sáu, 8g sáng - 5g chiề
  Qua mng
  • Các cuộc hẹn Book-A-Librariansẽ cho phép quý vị đặt câu hỏi trực tiếp với nhân viên thư viện trong môi trường kỹ thuật số trực tiế Phiên làm việc miễn phí từ 30 đến 60 phút này sẽ cung cấp cho quý vị trợ giúp cá nhân hóa để tìm thông tin hoặc sử dụng công nghệ.
  Nhn tin cho chúng tôi
  • Nhắn tin câu hỏi của quý vị đến số 360-810-5188. Giờ hỗ trợ là Thứ Hai - Thứ Năm 8g sáng đến 9g tối, Thứ Sáu - Chủ Nhật 8g sáng đến 6g tố
  • Để xúc tiến dịch vụ, vui lòng để tên và số điện thoại của quý vị trong tin nhắn ban đầu của quý vị. Có áp dụng cước nhắn tin văn bản chuẩn của quý vị.
 • Khách hàng được giới hạn mượn tối đa 300 mục tài liệu bao gồm tất cả mọi định dạng. Xem dưới đây để biết giới hạn cụ thể cho mỗi định dạng.

  Sách Tối đa 300 cho mỗi thẻ thư viện
  CD nhạc 300 cho mỗi thẻ thư viện mỗi độ tuổi. Các mục này được tính vào giới hạn 300 mục tài liệu bao gồm tất cả mọi định dạng.
  Audiobook Tối đa 300 cho mỗi thẻ thư viện.
  DVD giáo dục Tối đa 300 cho mỗi thẻ thư viện.
  DVD giải trí 30 cho mỗi thẻ thư viện mỗi độ tuổi. Các mục này được tính vào giới hạn 300 mục tài liệu bao gồm tất cả mọi định dạng.
  Hoopla và Kanopy 15 lần mượn mỗi tháng cho mỗi dịch vụ. 
  Overdrive  30 mục tài liệu vào bất kỳ lúc nào trên mỗi thẻ thư viện. Bao gồm ebook, audiobook và video. Các mục này được tính vào giới hạn 300 mục tài liệu bao gồm tất cả mọi định dạng.

  Thời Gian Mượn Sách, Tạp Chí, Audiobook, CD & DVD:

  Có thể mượn tất cả tài liệu trong 3 tuần, ngoại trừ phim DVD giải trí, được mượn 7 ngày.

  Thời Gian Mượn Cho Tài Liệu Overdrive: 

  Thời gian mượn mặc định là 21 ngày. Nếu quý vị muốn đổi cài đặt mặc định, quý vị có thể đổi thời gian mượn ebook và audiobook OverDrive của mình sang 7, 14 hoặc 21 ngày trong Cài Đặt.

  Cách đổi thời gian mượn:

 • Tính năng tự động gia hạn được bật cho tài khoản của mọi người. Ba ngày trước ngày đến hạn trả tài liệu của quý vị, nó sẽ được tự động gia hạn cho quý vị miễn là không có ai khác đặt giữ mục tài liệu đó và tài khoản của quý vị không có trở ngại gì. Tính năng tự động gia hạn này có thể xảy ra tối đa 5 lần nếu không có ai khác đang chờ. Sau lần thứ 5, quý vị sẽ cần trả lại mục tài liệu đó.

  Nếu quý vị không muốn chờ quy trình tự động gia hạn, quý vị có thể gia hạn thủ công các mục tài liệu của mình. Gia hạn thủ công sẽ giống như thời gian mượn ban đầu từ ngày quý vị gia hạn.

  Ba ngày trước ngày đến hạn trả, quý vị sẽ nhận được một email thông báo sắp quá hạn/tự động gia hạn để cho quý vị biết các mục tài liệu của quý vị có được tự động gia hạn hay không.

 • Email và tin nhắn văn bản cho các mục đặt giữ sẽ được gửi ra vào ngày hôm sau khi một mục tài liệu được đặt trên giá đặt giữ, thông báo đặt giữ thứ 2 sẽ được gửi ra vào ngày 4 nếu mục đặt giữ chưa được lấ Thông báo về tài liệu đặt giữ sẽ được gọi điện thoại khi một mục tài liệu được đặt lên giá đặt giữ vào ban ngày và vào đầu giờ tối.

 • Mỗi lần, quý vị có thể đặt giữ tối đa năm mươi mục tài liệu trống cho các mục tài liệu vật lý (sách, CD, DVD).

  Các mục tài liệu "Hoạt động", "Không hoạt động" hoặc "Đang chờ xử lý" được tính vào tổng số 50 mục.

  Tổng số không bao gồm các mục với trạng thái "Đã Giữ" hoặc "Đã Vận Chuyển".

  Mỗi lần, quý vị có thể có tối đa hai mươi mục đặt giữ trống cho ebook và audiobook kỹ thuật số Overdrive.

Back to Top