Contact-free services are available at all libraries. In-building services are not yet available.

Tiếng Việt

Tiếng Việt (Vietnamese)

Các Thư viện Sno-Isle Libraries cung cấp đa dạng các tài liệu ngôn ngữ dành cho người không nói tiếng Anh và Người học Tiếng Anh. Hãy khám phá trọn bộ sưu tập sách tiếng Việt của chúng tôi.

Sách

Người lớn

Thiếu niên

Trẻ em

Học một ngôn ngữ mới

Truy cập các khóa học ngôn ngữ trong hơn 70 ngôn ngữ trên thế giới.

Thư viện tin tức

Sno-Isle Libraries hiện cung cấp các dịch vụ không tiếp xúc

Hiện tại việc nhận sách không tiếp xúc đã có tại tất cả 23 thư viện cộng đồng của Sno-Isle Libraries trên khắp các quận ở Snohomish và ...

Book-a-Librarian vẫn theo hình thức từng người một khi ...

Sno-Isle Libraries đã điều chỉnh chương trình Book-a-Librarian của mình để đáp ứng các nguyên tắc giãn cách xã hội.

Khách hàng của Sno-Isle Libraries có thể truy cập nhiều ...

Vì các thư viện cộng đồng vẫn bị đóng cửa để phòng vi rút coronavirus, Sno-Isle Libraries tiếp tục cung cấp nhiều dịch vụ thư viện kỹ th ...

Sno-Isle Libraries đưa các buổi kể chuyện, câu lạc bộ sá ...

Vì khách hàng của Sno-Isle Libraries không thể tiếp cận các chương trình trong thời điểm hiện tại, Sno-Isle Libraries sẽ mang chúng đến ...
Back to Top