Tiếng Việt (Vietnamese)

Bạn đã thử ứng dụng của chúng tôi chưa?

Download on the App Store Get in on Google Play

Bắt Đầu

Phim

Sách

Người lớn

Trẻ em

Câu hỏi thường gặp

 • Bạn có thể đăng ký thẻ thư viện trực tuyến hoặc tại thư viện cộng đồng của bạn. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận thẻ thư viện hay không, hãy truy cập trang Nhận thẻ của chúng tôi. 

  Để đăng kí nhận thẻ thư viện, bạn sẽ cần phải cung cấp tên, địa chỉ nhà, địa chỉ gửi thử (nếu có), số điện thoại, địa chỉ email, và ngày sinh. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đăng kí thẻ thư viện mà không cần phải cung cấp thông tin về ngày sinh.  

  Bạn cần sử dụng địa chỉ email khi đăng ký tài khoản trực tuyến. Bạn có thể gỡ bỏ hoặc thay đổi địa chỉ email trong tài khoản của bạn bất cứ khi nào sau khi nhận được thẻ thư viện. Bạn không cần sử dụng địa chỉ email khi đăng kí tại thư viện cộng đồng của bạn 

  Bạn không cần phải sử dụng ID để có thẻ thư viện trực tuyến, thẻ này cung cấp quyền truy cập vào các nguồn tài liệu trực tuyến và tài liệu kỹ thuật số. Cần có ảnh giấy tờ tùy thân để nhận thẻ vật lý, bạn có thể dùng thẻ này để mượn tài liệu thực tế. Ví dụ về giấy tờ tùy thân có ảnh được chấp nhận bao gồm: bằng lái xe, thẻ ID Tiểu bang Washington, thẻ quân nhân, hộ chiếu, huy hiệu công tác hoặc thẻ học sinh. 

 • Số thẻ thư viện của bạn là số gồm 14 chữ số được in trên mặt sau của thẻ thư viện. Nếu bạn có thẻ thư viện trực tuyến, mã số thẻ sẽ được gửi đến bạn qua email sau khi bạn hoàn thành việc đăng kí thẻ.  

  Bạn có thể truy cập phiên bản kỹ thuật số của số mã vạch của mình trong ứng dụng Thư viện Sno-Isle. Chỉ cần nhấn vào biểu tượng thẻ ở góc bên phải phía trên của màn hình chính.

 • Hãy liên hệ chúng tôi, opens a new window hoặc đến thư viện cộng đồng của chúng tôi để được cập nhập, gia hạn hoặc đổi mới thẻ của bạn. 

 • Giới Hạn Mượn Tài Liệu  

  Bạn có thể mượn tối đa 300 loại tài liệu đã được thanh toán trọn gói. Xem bên dưới để biết các giới hạn cụ thể cho từng loại. 

  Tài liệu vật lý 

  (bao gồm sách, DVD, CD nhạc và sách nói) 

  Lên đến 300 cho mỗi thẻ thư viện 
  Hoopla và Kanopy  15 lần mượn mỗi tháng cho mỗi dịch vụ  
  Overdrive   30 mục có sẵn cùng một lúc trên mỗi thẻ thư viện. Điều này góp phần giới hạn 300 loại tài liệu cho mượn 
  Bộ sưu tập CloudLibrary Express  2 mục xuất hiện cùng một lúc trên mỗi thẻ thư viện  
  Khám phá mật khẩu  1 mật khẩu cho mỗi thẻ thư viện 

  Sách, Sách nói, CD & DVD: Các DVD giải trí được mượn trong khoảng 7 ngày. Tất cả những tài liệu cứng khác được mượn trong khoảng 3 tuần. Các mục mượn liên thư viện sẽ có khoảng thời gian mượn ngắn hơn tùy thuộc vào các hạn chế từ thư viện cho mượn.  

  Máy tính xách tay tại chỗ, Máy tính xách tay để sử dụng và Điểm truy cập Wi-Fi: Máy tính xách tay tại chỗ có thể được kiểm tra trong tối đa hai giờ. Máy tính xách tay để dễ dàng di chuyển và các điểm truy cập Wi-Fi được kiểm tra trong 21 ngày.  

  Tài liệu Bộ sưu tập CloudLibrary Express: Thời gian cho mượn là 7 ngày. 

  Tài liệu Overdrive: Thời gian cho mượn mặc định là 21 ngày. Nếu bạn muốn thay đổi mặc định, bạn có thể cập nhật thời gian cho vay thành 7, 14 hoặc 21 ngày trong mục  Cài đặt. 

 • Thư viện Sno-Isle không tính phí trả trễ hoặc phí thiệt hại. 

  Phí thay thế được tính cho các mặt hàng bị mất hoặc các phần tài liệu bị thiếu. Phí đồ thất lạc chỉ được áp dụng khi một vật dụng mượn quá hạn từ hai tuần trở lên. Phí các phần tài liệu bị thiếu được tính cho các vật dụng được trả lại thiếu đĩa hoặc phần khác. 

  Nếu một món đồ bị mất hay phần bị thiếu được trả lại, chi phí sẽ được loại bỏ ra khỏi tài khoản của bạn và bạn lại có thể tiếp tục mượn tài liệu của thu viện. 

  Nếu không thể tìm được món đồ bị mất hoặc phần bị thiếu, bạn có thể phải trả phí bằng hình thức trực tuyến hoặc đi đến thư viện gần bạn.  

Back to Top