Trung tâm hỗ trợ nhập tịch

English Español | 中文 | 日本語 Pусский Tiếng Việt | 한국어

Trung tâm hỗ trợ nhập tịch là không gian dành riêng trong các thư viện Sno-Isle, nơi cung cấp các điểm truy cập cho những công dân đang tìm kiếm thông tin về việc trở thành công dân Hoa Kỳ. Các nguồn lực có trong thư viện Sno-Isle sẽ thông báo và chuẩn bị cho công dân xin quốc tịch trong quá trình nhập tịch. Tìm hiểu thêm về các nguồn thông tin nhập cư, tị nạn và nhập tịch trực tuyến (cũng có sẵn trong tiếng Tây Ban Nha | tiếng Trung | tiếng Nhật | tiếng Nga | tiếng Việt | 한국어).  

Công dân có thể mượn sách hướng dẫn tự học, thẻ nhớ, đĩa CD để luyện nghe và trả lời các câu hỏi kiểm tra, bản sao của bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp, v.v. 

Các trung tâm hỗ trợ nhập tịch hiện được đặt tại các thư viện Sno-Isle sau đây: