Sách qua thư

Dịch vụ này hoạt động như thế nào?

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ phải điền đơn đăng ký. Sẽ mất 2 - 3 ngày làm việc để xét duyệt đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn được chấp thuận sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Sau khi đơn đăng ký được chấp thuận, bạn có thể bắt đầu đặt tài liệu cần gửi đến Thư viện di động. Khi chúng tôi nhận được tài liệu bạn đặt, chúng tôi sẽ gửi những tài liệu đó qua đường bưu điện cho bạn. Khi bạn dùng xong, bạn sẽ gửi lại những tài liệu đó cho chúng tôi qua đường bưu điện.

Ai đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này?

Dịch vụ này hướng tới các cá nhân không thể tới thư viện do thương tật dài hạn hoặc do quan ngại về COVID. Để đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này, khách hàng cũng phải sống trong Khu vực có thư viện Sno-Isle Libraries (các Hạt Snohomish và Island, ngoại trừ các thành phố Everett và Woodway).

Mất bao lâu để tôi nhận được các tài liệu?

Khi chúng tôi đã nhận được tất cả các tài liệu bạn đặt hoặc đủ tài liệu cho một phong bì thư, các tài liệu đó sẽ được ghi mượn vào tài khoản của bạn và được gửi đi. Có thể sẽ mất tối đa hai tuần kể từ lúc này để các tài liệu đến hòm thư của bạn. Chúng tôi sẽ tính đến khoảng thời gian này khi đặt ngày hạn trả tài liệu.

Làm thế nào để đặt mượn bằng Sách qua thư:

Sau khi bạn đã được chấp thuận sử dụng dịch vụ này, bạn có thể bắt đầu đặt mượn tài liệu như bình thường bằng cách chọn "Thư viện di động" làm địa điểm lấy tài liệu. Xem hướng dẫn đặt mượn tài liệu tại đây. Nếu cần trợ giúp thêm, bạn có thể liên hệ với thư viện. Yêu cầu gửi tài liệu đặt mượn của bạn tới "Thư viện di động".

Làm thế nào để trả lại tài liệu qua đường bưu điện?

Bưu phí cho dịch vụ này được trả trước. Bưu kiện bạn nhận được sẽ bao gồm hướng dẫn gửi lại các tài liệu cho chúng tôi qua đường bưu điện. Bưu kiện có thể được đặt vào hòm thư của bạn hoặc gửi tại bưu điện gần nơi bạn ở.

Tôi có thể nhận được những gì qua thư?

Số lượng tài liệu chúng tôi có thể gửi trong thư được xác định theo kích thước và trọng lượng của các tài liệu. Thông thường, chúng tôi có thể gửi tối đa 5 tài liệu một lần. We can send most library materials through the mail. This includes books, DVDs, and audiobooks. Tuy nhiên, chúng tôi không thể gửi sách đặt trên bàn cà phê, hầu hết các loại sách dạy nấu ăn, tập bản đồ, tài liệu điện tử và các tài liệu khổ lớn hoặc nặng khác.