Mượn Máy tính xách tay & Bộ phát Wi-Fi

Español | 中文 | 日本語 | 한국어 | Pусский | Tiếng Việt | English

Tại Thư viện

Wi-Fi

Tên của mạng Wi-Fi tại tất cả các thư viện là sno-isle public. Không cần mật khẩu và thẻ thư viện để truy cập mạng. Wi-Fi của mọi thư viện đều phủ sóng khắp thư viện và cả bãi đậu xe của thư viện.

Có sẵn Wi-Fi 24/7 ở hầu hết các địa điểm. Các địa điểm sau có kết nối Wi-Fi từ 5 giờ sáng - 11 giờ đêm hàng ngày: 

Máy tính để bàn

Có sẵn máy tính để bàn để sử dụng tại tất cả các thư viện trừ Thư viện Mariner. Bạn không cần thẻ thư viện để sử dụng máy tính để bàn tại thư viện cộng đồng của mình. Bạn có thể lấy thẻ khách nếu đến thư viện hoặc không có thẻ thư viện. Thời gian sử dụng máy tính được giới hạn đến (120 phút) mỗi ngày, nhưng có thể được gia hạn tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

Trạm sạc thiết bị

Tất cả các thư viện đều có ổ cắm điện để sạc thiết bị cá nhân của bạn. Có sẵn bàn sạc thiết bị chuyên dụng có nhiều chân sạc tại các thư viện sau:

Mượn mang đi

Thư viện Sno-Isle cung cấp nhiều cách để mượn máy tính xách tay hoặc các bộ phát Wi-Fi của thư viện để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Điều kiện tham gia

Cần có thẻ thư viện hợp lệ để mượn một máy tính xách tay hoặc Bộ phát Wi-Fi. Thẻ thư viện trực tuyến bắt đầu bằng PACREG không đủ điều kiện để mượn các máy tính xách tay và bộ phát Wi-Fi.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu đang sử dụng máy tính xách tay hoặc bộ phát Wi-Fi và cần trợ giúp, bạn có thể gọi hoặc nhắn tin với thư viện. Ngoài ra, đối với máy tính xách tay, có một biểu tượng Help (Trợ giúp) trên màn hình để truy cập nhanh vào phần hỗ trợ.

Máy tính xách tay to Go (mượn mang đi)

Bạn có thể đặt mượn một máy tính xách tay to go (mượn mang đi) bằng thẻ thư viện của mình. Bạn sẽ nhận được thông báo khi máy tính xách tay đã sẵn sàng cho bạn đến nhận. Máy tính xách tay to Go (mượn mang đi) được mượn trong một tuần. Cũng như các sản phẩm đặt mượn khác, máy tính xách tay có sẵn để nhận trong tòa nhà hoặc bằng phương pháp không cần tiếp xúc.

Chi tiết Dịch vụ

 • Máy tính xách tay phải được mượn về bằng cùng thẻ thư viện đã dùng để đặt mượn.
 • Bạn có thể gia hạn việc mượn máy tính xách tay một lần miễn là không có người nào đang đặt mượn.
 • Máy tính xách tay đi kèm với một túi đựng, dây cắm và hướng dẫn sử dụng.
 • Để truy cập Internet, máy tính xách tay cần có kết nối Wi-Fi. Các ứng dụng không yêu cầu phải có Internet sẽ hoạt động mà không cần kết nối Wi-Fi. Các bộ phát Wi-Fi có sẵn để mượn riêng lẻ hoặc đi kèm với một máy tính xách tay trong Bộ công cụ To Go (mượn mang đi).
 • Bạn có thể sử dụng tính năng in ấn với khoản trợ cấp in ấn hàng tuần là 7 USD và lệnh in của bạn sẽ được thêm vào hàng chờ in. Bạn có thể kích hoạt lệnh in của mình trong thư viện hoặc bằng cách gọi đến số dịch vụ không cần tiếp xúc tại thư viện địa phương của bạn và thông báo cho nhân viên rằng bạn có lệnh in đang chờ.

Bộ phát Wi-Fi

Khách hàng có thể đặt mượn bộ phát bằng thẻ thư viện của mình. Bạn sẽ nhận được thông báo khi bộ phát Wi-Fi sẵn sàng cho bạn đến nhận. Bộ phát Wi-Fi được mượn trong một tuần. Cũng như các sản phẩm đặt mượn khác, bộ phát Wi-Fi có sẵn để đến nhận trong tòa nhà hoặc bằng phương pháp không cần tiếp xúc.

Chi tiết Dịch vụ

 • Bộ phát Wi-Fi phải được mượn về bằng cùng thẻ thư viện đã dùng để đặt mượn.
 • Bạn có thể gia hạn việc mượn bộ phát Wi-Fi một lần miễn là không có người nào đang đặt mượn.
 • Bộ phát Wi-Fi được để trong hộp đựng kèm dây cắm và hướng dẫn sử dụng.
 • Các bộ phát Wi-Fi sử dụng tín hiệu di động để kết nối với internet. Tín hiệu di động sẽ thay đổi tùy theo vị trí.

Bộ công cụ Máy tính xách tay và Bộ phát Wi-Fi to Go (mượn mang đi)

Nếu bạn đang muốn mượn cả một máy tính xách tay và một Bộ phát Wi-Fi, hãy mượn Bộ công cụ Máy tính xách tay và Bộ phát Wi-Fi to Go (mượn mang đi) Bạn có thể đặt mượn Bộ To Go (mượn mang đi) bằng thẻ thư viện. Bạn sẽ nhận được thông báo khi Bộ To Go (mượn mang đi) đã sẵn sàng cho bạn đến nhận. Bộ To Go (mượn mang đi) được mượn trong một tuần. Cũng như các sản phẩm đặt mượn khác, bộ To Go (mượn mang đi) có sẵn để đến nhận trong tòa nhà hoặc bằng phương pháp không cần tiếp xúc.

Chi tiết Dịch vụ

 • Bộ To Go (mượn mang đi) phải được mượn về bằng cùng thẻ thư viện dùng để đặt mượn.
 • Bạn có thể gia hạn việc mượn Bộ To Go (mượn mang đi) một lần miễn là không có người nào đang đặt mượn.
 • Bộ To Go (mượn mang đi) được đặt trong một hộp đựng có dây và hướng dẫn cho cả hai thiết bị.
 • Các bộ phát Wi-Fi sử dụng tín hiệu di động để kết nối với internet. Tín hiệu di động sẽ thay đổi tùy theo vị trí.
 • Bạn có thể sử dụng tính năng in ấn với khoản trợ cấp in ấn hàng tuần là 7 USD và lệnh in của bạn sẽ được thêm vào hàng chờ in. Bạn có thể kích hoạt lệnh in của mình trong thư viện hoặc bằng cách gọi đến số dịch vụ không cần tiếp xúc tại thư viện địa phương của bạn và thông báo cho nhân viên rằng bạn có lệnh in đang chờ.

Sử dụng Tại chỗ

Để mượn máy tính xách tay tại chỗ, vui lòng nói chuyện với một nhân viên trong thư viện hoặc gọi đến số dịch vụ không cần tiếp xúc khi bạn đến. Nếu thư viện có sẵn máy tính xách tay, bạn có thể mượn bằng số thẻ thư viện của mình. Nếu bạn sử dụng dịch vụ không cần tiếp xúc, máy tính xách tay sẽ được đặt ở bên ngoài để bạn đến lấy nhằm đảm bảo giãn cách xã hội.

Mỗi máy tính xách tay có thể được mượn trong tối đa hai giờ và không thể để ở trạng thái chờ. Máy tính xách tay dành để sử dụng tại chỗ sẽ chỉ hoạt động trong khuôn viên thư viện, hoặc là bên trong thư viện hoặc là trong bãi đỗ xe của thư viện.

Chi tiết Dịch vụ

 • Đăng nhập vào máy tính xách tay bằng số thẻ thư viện và mã PIN/mật khẩu của bạn.
 • Bạn có thể gia hạn thời gian mượn máy tính xách tay, miễn là thư viện có sẵn máy tính xách tay khác cho người khác sử dụng.
 • Bạn có thể sử dụng tính năng in ấn với khoản trợ cấp in ấn hàng tuần là 7 USD và lệnh in của bạn sẽ được thêm vào hàng chờ in. Bạn có thể kích hoạt lệnh in của mình trong thư viện hoặc bằng cách gọi đến số dịch vụ không cần tiếp xúc tại thư viện địa phương của bạn và thông báo cho nhân viên rằng bạn có lệnh in đang chờ.
 • Chúng tôi đã thiết lập một quy trình vệ sinh được Sở Y tế Snohomish phê duyệt, để tiến hành vệ sinh trong thời gian giữa các lần sử dụng.