Tài khoản học sinh

English | Español | 中文 | 日本語 | 한국어 | Pусский| Tiếng Việt

Mở ra cả bầu trời cơ hội với tài khoản học sinh của bạn tại Thư Viện Sno-Isle!

 • Tìm hiểu được đến 10 mục thực tế cùng một lúc
 • Tải về đến 30 mục kỹ thuật số cùng một lúc (eBook và sách nói)
 • Truy cập bài giảng và trợ giúp làm bài tập về nhà trực tuyến dành cho trẻ em và thiếu niên
 • Sử dụng máy in và máy photocopy

Số tài khoản của bạn là:

 • Darrington School District: DA + Mã số ăn trưa tại trường 
 • Edmonds School District: ED + Số ID học sinh/Mã số ăn trưa tại trường 
 • Granite Falls School District: GF + Mã số ăn trưa tại trường 
 • Lake Stevens School District: LS + Số ID học sinh 
 • Lakewood School District: LW + Số ID học sinh 
 • Monroe School District: MN + Số ID học sinh 
 • Oak Harbor School District: OH + Mã số ăn trưa tại trường 
 • Snohomish School District: SN + Số ID học sinh 

Chuyển đến Đăng nhập/Tài khoản của tôi ở góc phía trên bên phải để sử dụng tài khoản của bạn.

Tài khoản học sinh là tài khoản miễn phí, không phải chịu phí phạt hoặc lệ phí, và có hiệu lực trong suốt cả năm, kể kỳ nghỉ hè và các ngày nghỉ của trường. Tài khoản sẽ hết hạn khi học sinh tốt nghiệp hoặc rời khỏi học khu. Tài khoản học sinh có thể được sử dụng cùng với thẻ Thư Viện Sno‑Isle thông thường. Tài khoản học sinh không được cấp thẻ vật lý. Phụ huynh và người giám hộ có thể huỷ tham gia chương trình tài khoản học sinh thông qua học khu của mình.