In Từ xa

 Español | 中文 | 日本語 | 한국어 | Pусский | Tiếng Việt | English

Có thể gửi lệnh in từ xa tại nhà, trên máy tính xách tay mượn của thư viện hoặc trên một thiết bị kết nối internet khác thông qua Cổng In ấn Từ xa của chúng tôi. Sau khi gửi lệnh in, bạn có thể chọn để thư viện in nó cho bạn đến nhận không cần tiếp xúc hoặc đến bất kỳ thư viện đang mở cửa nào để tự in tại một trạm phát hành bản in. Vui lòng xem phần Cách Tìm Lệnh In của Bạn để biết hướng dẫn chi tiết cho từng tùy chọn.

Hàng tuần, khách hàng sẽ nhận được khoản trợ cấp in ấn là 7 USD. Không thể thực hiện các lệnh in vượt mức tiền trợ cấp hàng tuần còn lại của khách hàng bằng phương pháp không tiếp xúc, nhưng có thể bổ sung tiền tại các trạm in trong tòa nhà để phục vụ các lệnh in lớn hơn.

Khách hàng có thể in đen trắng hoặc in màu. Các bản in đen trắng sẽ được tính phí 0,1 USD mỗi trang và các bản in màu sẽ được tính phí 0,5 USD mỗi trang.

Cách Gửi Lệnh In

Truy cập Cổng In ấn Từ xa của thư viện. Tại đây, bạn sẽ được nhắc nhập số thẻ thư viện và mã PIN của mình. Chọn Web Print (In Trang Web) từ thực đơn bên trái.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng thiết bị di động, hãy gõ vào View in Desktop Mode (Xem ở Chế độ Máy tính) ở cuối phần tóm tắt.

 1. Chọn nút Submit a Job (Gửi lệnh).
 2. Chọn in đen trắng hoặc in màu và khổ giấy bạn muốn in.
 3. Chọn nút Print Options and Account Selection (Tùy chọn In ấn và Lựa chọn Tài khoản).
 4. Nhập số lượng bản sao bạn cần và chọn nút Upload Documents (Tải lên Tài liệu).
 5. Tải tệp lên bằng cách kéo các tệp vào hộp được bôi sáng hoặc duyệt tìm các tệp bằng cách chọn Upload from Computer (Tải lên từ Máy tính).

Lưu ý: Sau khi hoàn tất việc tải tệp lên, hãy chọn Upload and Complete (Tải lên và Hoàn thành). Bạn sẽ thấy danh sách các lệnh đang chờ kích hoạt. Các lệnh này sẽ có trạng thái là Held in Queue (Đang Chờ In). Các yêu cầu in từ xa được lưu giữ cho đến khi khách hàng lấy bản in của họ hoặc 72 giờ, tùy thời gian nào đến trước.

Cách Tìm Lệnh In của Bạn

 1. Để Thư viện tiến hành lệnh in cho bạn đến lấy mà không cần tiếp xúc, hãy chọn nút Notify Library (Thông báo cho Thư viện). Một biểu mẫu sẽ mở ra. Chọn một thư viện, nhập số thẻ thư viện của bạn và nhấp vào gửi. Vui lòng đợi 2 giờ làm việc để các tài liệu được in xong và sẵn sàng để bạn tới nhận.
 2. Để tự in tài liệu, hãy tới bất kỳ thư viện nào trong giờ mở cửa. Tại trạm in, nhập số thẻ thư viện và mã PIN của bạn, sau đó chọn lệnh in hoặc các lệnh in bạn muốn tiến hành.

Chi phí In ấn

Mỗi tuần, bạn sẽ nhận được một khoản tín dụng trị giá 7 USD để in ấn. Tín dụng này có thể được sử dụng cho bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến in ấn của Sno-Isle, bao gồm cả in đen trắng hoặc in màu. Trợ cấp in ấn của tuần này không được chuyển sang tuần tiếp theo. Các khoản tín dụng miễn phí này có thể được sử dụng cho tất cả các dịch vụ in ấn.

 • 8,5 x 11 inch (khổ giấy tiêu chuẩn) in đen trắng: 0,1 USD mỗi trang
 • 8,5 x 11 inch (khổ giấy tiêu chuẩn) in màu: 0,5 USD mỗi trang
 • 8,5 x 14 inch (khổ giấy quy phạm pháp luật) in đen trắng: 0,1 USD mỗi trang
 • 8,5 x 14 inch (khổ giấy quy phạm pháp luật) in màu: 0,5 USD mỗi trang
 • 11 x 17 inch (khổ giấy sổ cái) in đen trắng: 0,2 USD mỗi trang
 • 11 x 17 inch (khổ giấy sổ cái) in màu: 1 USD mỗi trang

Khi bạn chọn in màu, máy in sẽ tự động phát hiện trang nào trong tài liệu có màu và trang nào không có màu và tính phí tương ứng.

Ví dụ: nếu bạn in tài liệu mười trang có chứa một trang màu, máy in sẽ thu phí 1,4 USD cho công việc in ấn này: 0,5 USD cho trang in màu và 0,1 USD cho mỗi trang in đen trắng còn lại.

Bạn vẫn có thể chọn in toàn bộ lệnh in của mình màu đen trắng. Trang màu sẽ được in đen trắng và bạn sẽ được tính phí in đen trắng cho toàn bộ tài liệu đó.