Tìm kiếm tài liệu và truy cập ứng dụng của chúng tôi trong Tiếng Việt. 

English | Español | 中文 | 日本語한국어 | Pусский | Tiếng Việt

Danh mục Thư viện Sno-Isle hiện sẵn bằng Tiếng Việt. Tất cả các nút, nhãn thông báo đều sẵn bằng Tiếng Việt để nâng cao trải nghiệm trình duyệt web của bạn giúp việc tìm kiếm tài liệu dễ dàng hơn.   

Ngoài ra, Ứng dụng thu viện Sno-Isle đã mặt trên Tiếng Việt. Ứng dụng đem đến sự tiếp cận dễ dàng đối với những người dùng sử dụng điện thoại di động. Bằng việc truy cập ứng dụng, bạn thể:

  • Kiểm tra trạng thái những tài liệu đặt mượn của bạn
  • Đặt trước tài liệu
  • Duyệt tìm danh mục Sno-Isle Libraries hoàn chỉnh
  • Tìm thư viện cộng đồng Sno-Isle Libraries gần nhất
  • Khám phá các sự kiện và chương trình sắp tới dành cho mọi lứa tuổi

Hiện có thể tải xuống từ App Store của AppleGoogle Play Store, ứng dụng Sno-Isle Libraries hoạt động trên điện thoại thông minh của Apple và Google Android cũng như trên iPad. Mở cửa hàng ứng dụng trên thiết bị của bạn, tìm kiếm “Sno-Isle Libraries” và tải ứng dụng về điện thoại. 

Thay đổi ngôn ngữ trên máy tính

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ bằng cách chọn ngôn ngữ của mình từ menu thả xuống ở góc trên bên trái màn hình.

Thay đổi ngôn ngữ trên ứng dụng

Ứng dụng Sno-Isle Libraries giúp truy cập vào một số dịch vụ web phổ biến nhất của hệ thống thư viện một cách nhanh chóng và phù hợp với thiết bị di động hơn. Đăng nhập một lần duy nhất và mọi tiện ích đã nằm ngay trong tầm nay bạn.