In từ xa

Có thể gửi lệnh in từ xa tại nhà, trên máy tính xách tay mượn của thư viện hoặc trên một thiết bị kết nối internet khác. Sau khi gửi lệnh in, hãy nhớ chọn "thông báo cho thư viện" để đảm bảo nhân viên biết rằng có lệnh in đang chờ. Sau khi in xong, bạn có thể đến lấy tài liệu không tiếp xúc.

Hàng tuần, khách hàng sẽ nhận được trợ cấp in là $7,00. Các lệnh in vượt quá khoản trợ cấp hàng tuần còn lại của khách hàng sẽ không được thực hiện. Khách hàng sẽ không thể in vượt quá khoản tín dụng $7.

Khách hàng có thể in đen trắng hoặc in màu. Các bản in đen trắng sẽ được tính phí 10 xu mỗi trang và các bản in màu sẽ được tính phí 50 xu mỗi trang.

Cách gửi lệnh in

 1. Hãy truy cập https://www.sno-isle.org/remoteprintvà nhấp vào nút “Remote Printing Portal” (Cổng in từ xa).
 2. Đăng nhập bằng mã vạch và mã PIN của Sno-Isle Libraries của bạn.
  • Nếu bạn sử dụng thiết bị di động, hãy chạm vào View in Desktop Mode (Xem ở chế độ máy tính) ở cuối phần Tóm tắt.
 3. Chọn Web Print (In trang web) từ menu bên trái.
  • Chọn nút Submit a Job (Gửi lệnh).
  • Chọn in đen trắng hoặc in màu.
  • Chọn nút Print Options and Account Selection (Tùy chọn in và chọn tài khoản).
  • Nhập số lượng bản sao bạn cần và chọn nút Upload Documents (Tải lên tài liệu).
  • Tải tệp lên bằng cách kéo các tệp vào hộp được bôi sáng hoặc duyệt tệp bằng cách chọn Upload from Computer (Tải lên từ máy tính).
 4. Sau khi hoàn tất tải tệp lên, hãy chọn nút Upload and Complete (Tải lên và Hoàn thành).
 5. Bạn sẽ thấy danh sách các lệnh đang chờ kích hoạt. Các lệnh này sẽ có trạng thái là Held in Queue (Đang chờ in).
 6. Các tệp sẽ chờ in trong vòng 48 giờ.
 7. Nhấp vào nút Notify Library (Thông báo cho Thư viện). Một biểu mẫu sẽ mở ra. Chọn một Thư viện, nhập số thẻ thư viện của bạn và nhấp vào gửi. Vui lòng đợi 2 giờ làm việc để in và lấy tài liệu.

Dịch vụ này sẽ in hầu hết các loại tệp (các tệp PDF, ảnh và tài liệu Microsoft Office), nhưng không in chính email.

Để in nội dung email, hãy lưu nội dung đó dưới dạng tệp PDF hoặc loại tệp khác và tải tệp PDF lên qua Cổng thông tin điện tử để in.

Lấy bản in không tiếp xúchttps://www.sno-isle.org/computers-printing/

 1. Hãy nhớ chọn "thông báo cho thư viện" khi gửi lệnh in của bạn.
 2. Sau khi đã gửi lệnh in và thông báo cho thư viện bạn chọn, vui lòng đi đến khu vực lấy bản in không tiếp xúc của thư viện đó.
 3. Khi bạn đến thư viện, hãy gọi số điện thoại thông báo lấy bản in.
 4. Sau đó, một nhân viên thư viện sẽ gặp bạn ở cửa thư viện, xác minh danh tính của bạn và đặt bản in có bọc giấy bên ngoài cửa cho bạn.
 5. Bạn có thắc mắc?Nhân viên thư viện rất sẵn lòng trợ giúp.
We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries