Sách qua thư

Dịch vụ này hoạt động như thế nào?

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ phải điền đơn, opens a new window đăng ký. Sẽ mất 2 - 3 ngày làm việc để xét duyệt đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn được chấp thuận sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Sau khi đơn đăng ký được chấp thuận, bạn có thể bắt đầu gửi yêu cầu đặt mượn đến "Thư viện di động." Khi chúng tôi nhận được tài liệu bạn đặt mượn, chúng tôi sẽ gửi những tài liệu đó qua đường bưu điện cho bạn. Khi bạn dùng xong, bạn sẽ gửi lại những tài liệu đó cho chúng tôi qua đường bưu điện.

Ai đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này?

Dịch vụ này được thiết kế như một dịch vụ tạm thời cho những người không thể tham gia vào các dịch vụ không tiếp xúc tại địa điểm thư viện thực tế do COVID-19. Để đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này, khách hàng cũng phải sống trong Khu vực có thư viện Sno-Isle Libraries (các Hạt Snohomish và Island, ngoại trừ các thành phố Everett và Woodway).

Để đăng ký sử dụng dịch vụ này, vui lòng điền vào đơn, opens a new window đăng ký. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận rằng bạn đã được chấp thuận sử dụng dịch vụ này.

Mất bao lâu để tôi nhận được các tài liệu?

Các tài liệu bạn đã đặt mượn sẽ được gửi đến nhóm Sách qua thư của chúng tôi tại Thư viện di động. Khi chúng tôi đã nhận được tất cả các tài liệu bạn đặt mượn hoặc đủ tài liệu cho một phong bì thư, các tài liệu đó sẽ được ghi mượn vào tài khoản của bạn và được gửi đi. Có thể sẽ mất tối đa hai tuần kể từ lúc này để các tài liệu đến hòm thư của bạn. Chúng tôi sẽ tính đến khoảng thời gian này khi đặt ngày hạn trả tài liệu.

Làm thế nào để yêu cầu mượn Sách qua thư:

Sau khi bạn đã được chấp thuận sử dụng dịch vụ này, bạn có thể bắt đầu đặt mượn tài liệu như bình thường bằng cách chọn "Thư viện di động" làm địa điểm lấy tài liệu. Nếu bạn cần hỗ trợ khi đặt mượn tài liệu, bạn có thể liên hệ với thư viện địa phương. Chỉ cần nhắc họ rằng bạn muốn nhận các tài liệu đã đặt mượn qua "Thư viện di động."

Làm thế nào để trả lại tài liệu qua đường bưu điện?

Bưu phí cho dịch vụ này được trả trước. Bưu kiện bạn nhận được sẽ bao gồm hướng dẫn về cách gửi lại các tài liệu cho chúng tôi qua đường bưu điện. Nói chung:

  1. Hãy sử dụng phong bì được cung cấp để gửi lại tài liệu và đảm bảo phong bì được dán nhãn chính xác.
  2. Kiểm tra kỹ giấy biên nhận của bạn để đảm bảo bạn đang gửi chính xác các tài liệu mà chúng tôi đã gửi cho bạn.
  3. Niêm phong phong bì và cho vào hộp thư của bạn hoặc liên hệ với bưu điện địa phương để thảo luận về các lựa chọn lấy hàng.

Tôi có thể gia hạn mượn các tài liệu không?

Chúng tôi biết rằng việc vận chuyển chậm trễ hoặc những điều khác có thể khiến bạn không có đủ thời gian sử dụng tài liệu. Tất cả các tài liệu của Sno-Isle Libraries đều được tự động gia hạn nếu không có ai đợi mượn tài liệu sau bạn. Bạn có thể xem ngày hạn trả trên tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào sno-isle.org hoặc liên hệ với thư viện gần bạn để hỏi về ngày hạn trả và việc gia hạn.

Tôi có thể gửi trả thêm các tài liệu khác qua đường bưu điện không?

Vui lòng chỉ gửi lại chính xác các tài liệu ban đầu đã được gửi cho bạn. Bạn sẽ nhận được giấy biên nhận để xác định chính xác các tài liệu. Mức bưu phí trả trước được xác định theo trọng lượng và có thể dẫn đến các vấn đề hoặc phí vận chuyển bổ sung nếu bạn gửi trả thêm các tài liệu bổ sung hoặc các tài liệu khác.

Tôi có thể nhận được những gì qua thư?

Số lượng các tài liệu chúng tôi có thể gửi trong thư được xác định theo kích thước và trọng lượng của các tài liệu. Chúng tôi có thể gửi hầu hết các tài liệu thư viện qua đường bưu điện. Các tài liệu này bao gồm sách, DVD và sách nói. Tuy nhiên, chúng tôi không thể gửi sách đặt trên bàn cà phê, hầu hết các loại sách dạy nấu ăn, tập bản đồ và các tài liệu khổ lớn hoặc nặng khác.

Tôi có thể nhận được bao nhiêu tài liệu qua đường bưu điện?

Chúng tôi sẽ có thể gửi tối đa 5 tài liệu qua đường bưu điện tùy thuộc vào trọng lượng và kích thước của các tài liệu đó. Một bưu kiện có thể sẽ không để vừa các tài liệu đặt mượn của bạn. Nếu như vậy, bạn sẽ nhận được một bưu kiện chứa các tài liệu mà chúng tôi có thể để vừa. Phần còn lại của số tài liệu sẽ được gửi qua đường bưu điện khi bạn trả lại các tài liệu thư viện đã được gửi trước đó.

We welcome your respectful and on-topic comments and questions in this limited public forum. To find out more, please see Appropriate Use When Posting Content. Community-contributed content represents the views of the user, not those of Sno-Isle Libraries