Tầm nhìn và Bối cảnh Khuôn viên Cộng đồng Mariner

English Español | 中文 | 日本語 | Pусский | Tiếng Việt | 한국어Tagalog | Samoa | العربية | Français | ພາສາລາວ | ไทย | ភាសាខ្មែរ 

TẦM NHÌN

Để tạo ra một khu Trường sở Cộng đồng Mariner dễ tiếp cận nhằm đáp ứng các nhu cầu và cung cấp nguồn lực cơ bản cho cư dân địa phương trong cộng đồng khu vực Mariner. Khu trường sở sẽ dựa trên mối quan hệ hợp tác khu vực công và tư mang tính lâu dài để:

  • Xây dựng một khu trường sở cộng đồng an toàn và dễ tiếp cận
  • Cung cấp một lợi ích cộng đồng đáp ứng các nhu cầu cơ bản của tất cả các cư dân
  • Hỗ trợ khu vực Mariner thông qua các dịch vụ và tiện nghi mang tính tích hợp và chất lượng cao nhằm tăng cường các gia đình vui khỏe và một cộng đồng vững mạnh

Các nguyên tắc chỉ đạo của dự án bao gồm: Khả năng tiếp cận tự do và bình đẳng đến các nguồn lực và công nghệ, các cơ hội cộng đồng, mối liên kết tới tính bình đẳng cộng đồng và bình đẳng xã hội

TẢI VỀ: Tài liệu về Khu Trường sở Cộng đồng Mariner

XEM: Video về Sự kiện Khởi động Khu Trường sở Cộng đồng Mariner

Bối cảnh

Các Thư viện Sno-Isle Libraries đã nhận ra một nhu cầu chưa nhận được mức quan tâm thích đáng và vào tháng Hai năm 2017, đã mở Thư viện Mariner tại mặt trước của một cửa hàng dưới dạng một dự án giới thiệu. Kể từ khi mở cửa, thư viện cộng đồng này đã đón hơn 80.000 lượt ghé thăm.

Thượng nghị sĩ của tiểu bang, Marko Liias, D-Mukilteo, quá quen thuộc với các thách thức mà các cư dân trong khu vực đang phải đối mặt trong việc tiếp cận các dịch vụ, đã xem xét phản hồi của cộng đồng và thấy được cơ hội phát triển hơn nữa.

Vào năm 2017, các cuộc thảo luận về khái niệm về một Khu Trường sở Cộng đồng Mariner mang tính lâu dài đã bắt dầu diễn ra với United Way của Quận Snohomish, Chủ tịch Quận Snohomish Dave Somers, Học khu Mukilteo và Các thư viện Sno-Isle Libaries. Thông qua các cuộc nói chuyện này và công việc của Thượng nghị sĩ Liias trong Cơ quan Lập pháp, Vốn Ngân sách của Tiểu bang trong năm 2018 đã dành ra một khoản 322.000 USD để bắt đầu tạo lập tầm nhìn cho Khu Trường sở Cộng đồng Mariner.