Lớp học và Phòng tư vấn Quốc tịch

Bạn có muốn trở thành công dân Hoa Kỳ không? Các lớp học và phòng tư vấn này có thể giúp bạn hiểu quy trình đăng ký quốc tịch, thực hành cho kỳ thi và tìm trợ giúp pháp lý. 

Dịch vụ Tư vấn và Giới thiệu Châu Á và Thư viện Công cộng Seattle có các lớp học quốc tịch ảo miễn phí cho những người muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Bạn cần đăng ký để tham gia các lớp học. 

Nguồn học đọc và viết có nhiều dịch vụ cho những người đang chuẩn bị cho bài kiểm tra quốc tịch Hoa Kỳ. Các dịch vụ này bao gồm các lớp học quốc tịch và dạy kèm miễn phí, phỏng vấn thực hành và giới thiệu để được tư vấn pháp lý.  

ReWA cung cấp các lớp học quốc tịch trực tuyến miễn phí để giúp học viên chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn và kiểm tra quốc tịch của họ. 

ReWA cũng hợp tác với Thành phố Seattle để cung cấp phòng tư vấn quốc tịch. Phòng tư vấn quốc tịch là sự kiện trực tuyến đặc biệt, nơi các luật sư và thông dịch viên tình nguyện giúp những người có thẻ xanh hoàn thành đơn xin nhập tịch của họ.