Nhận thẻ thư viện

Nhận thẻ thư viện

Đăng ký trực tuyến để có Thẻ thư viện Sno-Isle và được:

 1. Truy cập ngay lập tức tất cả các tài liệu kỹ thuật số và các dịch vụ trực tuyến có sẵn thông qua Thư viện Sno-Isle, bao gồm sách điện tử, sách âm thanh điện tử và các phương tiện kỹ thuật số khác, truyền phát trực tuyến phim và nhạc, cũng như tất cả cơ sở dữ liệu thư viện và dịch vụ học tập.
 2. Để tiến hành mượn tài liệu thực, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh và bằng chứng địa chỉ đến bất kỳ thư viện cộng đồng Sno-Isle Libraries nào và một nhân viên sẽ giúp bạn hoàn tất thủ tục đăng ký.

Yêu cầu hội đủ điều kiện

Để lấy thẻ Sno-Isle Libraries:

 • Cư dân của Sno-Isle Libraries District và những người phụ thuộc của họ. Khu vực dịch vụ của quận là các hạt Snohomish hoặc Island chưa hợp nhất, hoặc một thành phố hoặc thị trấn có hợp đồng với hoặc được sát nhập vào Sno-Isle Libraries.
 • Cư dân của các khu vực pháp lý khác trong Tiểu bang Washington cung cấp hỗ trợ thuế công bằng cho dịch vụ thư viện công cộng.
 • Người đóng thuế tài sản của Sno-Isle Libraries District không phải cư dân và những người phụ thuộc của họ.

Câu hỏi phổ biến

 • Nhân viên hệ thống Thư Viện Sno-Isle ở đây để giúp đỡ quý vị! Hãy liên lạc với chúng tôi để được giúp đỡ về tài khoản của quý vị, công nghệ điều hướng, hoặc để được trợ giúp với các dự án đặc biệt. Trò chuyn vi chúng tôi
  • Trò chuyện với một thủ thư theo thời gian thự Giờ trò chuyện được hỗ trợ là Thứ Hai - Thứ Bảy, 9g sáng – 6g tối.
  • Sử dụng cửa sổ trò chuyện trên trang này để liên lạc với chúng tôi hoặc theo đường link này.
  Bng e-mail
  • Hãy gửi câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất của quý vịbằng E-mail và các thủ thư của chúng tôi sẽ nghiên cứu cho quý vị, giúp quý vị bắt đầu hoặc đảm bảo phản hồi của quý vị được chuyển đến đúng nơi.
  Bng đin thoi
  • Kiểm tra trang Các Địa Điểm & Giờ Làm Việccho thư viện địa phương của quý vị để biết số điện thoại và giờ hoạt động của họ.
  • Quý vị có câu hỏi? Một nhân viên Trung Tâm Hành Chính của chúng tôi có thể giúp chuyển cuộc gọi của quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi tại 360-651-7000 (địa phương) hoặc 877-766-4753 (số miễn phí), Thứ Hai - Thứ Sáu, 8g sáng - 5g chiề
  Qua mng
  • Các cuộc hẹn Book-A-Librariansẽ cho phép quý vị đặt câu hỏi trực tiếp với nhân viên thư viện trong môi trường kỹ thuật số trực tiế Phiên làm việc miễn phí từ 30 đến 60 phút này sẽ cung cấp cho quý vị trợ giúp cá nhân hóa để tìm thông tin hoặc sử dụng công nghệ.
  Nhn tin cho chúng tôi
  • Nhắn tin câu hỏi của quý vị đến số 360-810-5188. Giờ hỗ trợ là Thứ Hai - Thứ Năm 8g sáng đến 9g tối, Thứ Sáu - Chủ Nhật 8g sáng đến 6g tố
  • Để xúc tiến dịch vụ, vui lòng để tên và số điện thoại của quý vị trong tin nhắn ban đầu của quý vị. Có áp dụng cước nhắn tin văn bản chuẩn của quý vị.
 • Khách hàng được giới hạn mượn tối đa 300 mục tài liệu bao gồm tất cả mọi định dạng. Xem dưới đây để biết giới hạn cụ thể cho mỗi định dạng.

  Sách Tối đa 300 cho mỗi thẻ thư viện
  CD nhạc 300 cho mỗi thẻ thư viện mỗi độ tuổi. Các mục này được tính vào giới hạn 300 mục tài liệu bao gồm tất cả mọi định dạng.
  Audiobook Tối đa 300 cho mỗi thẻ thư viện.
  DVD giáo dục Tối đa 300 cho mỗi thẻ thư viện.
  DVD giải trí 30 cho mỗi thẻ thư viện mỗi độ tuổi. Các mục này được tính vào giới hạn 300 mục tài liệu bao gồm tất cả mọi định dạng.
  Hoopla và Kanopy 15 lần mượn mỗi tháng cho mỗi dịch vụ. 
  Overdrive  30 mục tài liệu vào bất kỳ lúc nào trên mỗi thẻ thư viện. Bao gồm ebook, audiobook và video. Các mục này được tính vào giới hạn 300 mục tài liệu bao gồm tất cả mọi định dạng.

  Thời Gian Mượn Sách, Tạp Chí, Audiobook, CD & DVD:

  Có thể mượn tất cả tài liệu trong 3 tuần, ngoại trừ phim DVD giải trí, được mượn 7 ngày.

  Thời Gian Mượn Cho Tài Liệu Overdrive: 

  Thời gian mượn mặc định là 21 ngày. Nếu quý vị muốn đổi cài đặt mặc định, quý vị có thể đổi thời gian mượn ebook và audiobook OverDrive của mình sang 7, 14 hoặc 21 ngày trong Cài Đặt.

  Cách đổi thời gian mượn:

 • Tính năng tự động gia hạn được bật cho tài khoản của mọi người. Ba ngày trước ngày đến hạn trả tài liệu của quý vị, nó sẽ được tự động gia hạn cho quý vị miễn là không có ai khác đặt giữ mục tài liệu đó và tài khoản của quý vị không có trở ngại gì. Tính năng tự động gia hạn này có thể xảy ra tối đa 5 lần nếu không có ai khác đang chờ. Sau lần thứ 5, quý vị sẽ cần trả lại mục tài liệu đó.

  Nếu quý vị không muốn chờ quy trình tự động gia hạn, quý vị có thể gia hạn thủ công các mục tài liệu của mình. Gia hạn thủ công sẽ giống như thời gian mượn ban đầu từ ngày quý vị gia hạn.

  Ba ngày trước ngày đến hạn trả, quý vị sẽ nhận được một email thông báo sắp quá hạn/tự động gia hạn để cho quý vị biết các mục tài liệu của quý vị có được tự động gia hạn hay không.

Tài nguyên thư viện

Hãy khám phá trọn bộ sưu tập sách tiếng Việt của chúng tôi.

Sno-Isle Libraries hiện cung cấp các dịch vụ không tiếp xúc

Hiện tại việc nhận sách không tiếp xúc đã có tại tất cả 23 thư viện cộng đồng của Sno-Isle Libraries trên khắp các quận ở Snohomish và ...
Back to Top