Bạn đã thử ứng dụng của chúng tôi chưa?

Download on the App Store Get in on Google Play

Tiếng Việt

Features

Hãy bắt đầu Đọc sách Mùa hè Tại đây

Hãy đọc sách cùng chúng tôi trong mùa hè này!

Các Nguồn Lực Dịch Vụ Xã Hội

Các nguồn lực thông tin và địa phương giúp quý vị tìm thực phẩm hoặc nhà ở tại các Quận Snohomish và Island

Quý vị có thể xem các tuyển tập bằng Tiếng Việt có sẵn tại các thư viện Darrington, Lynnwood, Mariner, Mill Creek, Mountlake Terrace, MukilteoOak Harbor.

Quý vị có thể đăng ký chờ mượn các tài liệu Tiếng Việt bằng cách sử dụng danh mục thư viện và gửi đến bất kỳ địa điểm thư viện nào.

Dịch vụ 

Phim

Câu hỏi thường gặp

 • Bạn có thể đăng ký thẻ thư viện trực tuyến hoặc tại thư viện cộng đồng của bạn. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận thẻ thư viện hay không, hãy truy cập trang Nhận thẻ của chúng tôi.

  Để đăng kí nhận thẻ thư viện, bạn sẽ cần phải cung cấp tên, địa chỉ nhà, địa chỉ gửi thử (nếu có), số điện thoại, địa chỉ email, và ngày sinh. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đăng kí thẻ thư viện mà không cần phải cung cấp thông tin về ngày sinh.

  Bạn cần sử dụng địa chỉ email khi đăng ký tài khoản trực tuyến. Bạn có thể gỡ bỏ hoặc thay đổi địa chỉ email trong tài khoản của bạn bất cứ khi nào sau khi nhận được thẻ thư viện. Bạn không cần sử dụng địa chỉ email khi đăng kí tại thư viện cộng đồng của bạn.

  Bạn không cần phải sử dụng ID để có thẻ thư viện trực tuyến, thẻ này cung cấp quyền truy cập vào các nguồn tài liệu trực tuyến và tài liệu kỹ thuật số. Cần có ảnh giấy tờ tùy thân để nhận thẻ vật lý, bạn có thể dùng thẻ này để mượn tài liệu thực tế. Ví dụ về giấy tờ tùy thân có ảnh được chấp nhận bao gồm: bằng lái xe, thẻ ID Tiểu bang Washington, thẻ quân nhân, hộ chiếu, huy hiệu công tác hoặc thẻ học sinh.

 • Quý vị có thể xem các tuyển tập bằng Tiếng Việt có sẵn tại các thư viện Darrington, Lynnwood, Mariner, Mill Creek, Mountlake Terrace, MukilteoOak Harbor.

  Quý vị có thể đăng ký chờ mượn các tài liệu Tiếng Việt bằng cách sử dụng danh mục thư viện và gửi đến bất kỳ địa điểm thư viện nào.

 • Số thẻ thư viện của bạn là số gồm 14 chữ số được in trên mặt sau của thẻ thư viện. Nếu bạn có thẻ thư viện trực tuyến, mã số thẻ sẽ được gửi đến bạn qua email sau khi bạn hoàn thành việc đăng kí thẻ.  

  Bạn có thể truy cập phiên bản kỹ thuật số của số mã vạch của mình trong ứng dụng Thư viện Sno-Isle. Chỉ cần nhấn vào biểu tượng thẻ ở góc bên phải phía trên của màn hình chính.

 • Hãy liên hệ chúng tôi, opens a new window hoặc đến thư viện cộng đồng của chúng tôi để được cập nhập, gia hạn hoặc đổi mới thẻ của bạn. 

 • Giới Hạn Mượn Tài Liệu 

  Bạn có thể mượn tối đa 300 loại tài liệu đã được thanh toán trọn gói. Xem bên dưới để biết các giới hạn cụ thể cho từng loại.

  Tài liệu vật lý(bao gồm sách, DVD, CD nhạc và sách nói) Lên đến 300 cho mỗi thẻ thư viện
  Hoopla 15 lần mượn mỗi tháng cho mỗi dịch vụ
  Kanopy 15 phiếu/tháng/dịch vụ
  • Vé được sử dụng để phát video trên Kanopy.   Mỗi tháng quý vị được nhận 15 phiếu.   Vé được tính lại vào ngày đầu của tháng và vé chưa dùng đến không được chuyển sang tháng tiếp theo.

  Lưu ý:  Kanopy Kids không dùng vé. Bạn được sử dụng số đầu tư liệu Kanopy Kids không giới hạn mỗi tháng.

  Overdrive  30 mục có sẵn cùng một lúc trên mỗi thẻ thư viện. Điều này góp phần giới hạn 300 loại tài liệu cho mượn
  Bộ sưu tập CloudLibrary Express 2 mục xuất hiện cùng một lúc trên mỗi thẻ thư viện
  Khám phá mật khẩu 1 mật khẩu cho mỗi thẻ thư viện

  Sách, Sách nói, CD & DVD: Các DVD giải trí được mượn trong khoảng 7 ngày. Tất cả những tài liệu cứng khác được mượn trong khoảng 3 tuần. Các mục mượn liên thư viện sẽ có khoảng thời gian mượn ngắn hơn tùy thuộc vào các hạn chế từ thư viện cho mượn.

  Máy tính xách tay tại chỗ, Máy tính xách tay để sử dụng và Điểm truy cập Wi-Fi: Máy tính xách tay tại chỗ có thể được kiểm tra trong tối đa hai giờ. Máy tính xách tay để dễ dàng di chuyển và các điểm truy cập Wi-Fi được kiểm tra trong 21 ngày.

  Tài liệu Bộ sưu tập CloudLibrary Express: Thời gian cho mượn là 7 ngày.

  Tài liệu Overdrive: Thời gian cho mượn mặc định là 21 ngày. Nếu bạn muốn thay đổi mặc định, bạn có thể cập nhật thời gian cho vay thành 7, 14 hoặc 21 ngày trong mục  Cài đặt.

Archive

Back to Top